(צילום: כיכר השבת)
אאא

מנהג חב"ד: לימוד מסכת סוטה בימי הספירה