אאא

בפני אלפי חסידי צאנז, שהשתתפו במוצאי 'שבועות' בטיש נעילת-החג בבית המדרש המרכזי בנתניה, התייחס האדמו"ר לאסונות הרבים; האחרון שבהם - קריסת הפארנצ'עס בקרלין. 

הרבי, שעודכן באסון בגבעת זאב רק במוצאי החג, נשא דברי חיזוק, תוך שהוא מתייחס למאורעות התקופה האחרונה, והטרגדיות המזעזעות שפקדו את העולם היהודי בכלל והציבור החרדי בפרט.

בתחילת דבריו ציין הרבי, כי "בורא עולמים מנהיג העולם הזה בהנהגה של הסתר פנים, אמנם לפעמים בצורה יוצאת מן הכלל ישנם גילויים של ניסים, אבל ההנהגה הכללית היא בהסתר פנים, כפי שכבר שאל משה רבינו מדוע 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'".

"יש לפעמים" הסביר הרבי, "שהצדיקים זוכים להבין את דרכי הבורא, ויש לפעמים שאפילו הצדיקים לא מבינים, אלא רק המלאכים בשמים יודעים את פשר הנהגת העולם, ויש לפעמים שאפילו המלאכים לא מבינים ולא יודעים על מה עשה ה' ככה".

 רגעי אסון הפארנצ'עס (צילום לפי סעיף 27 א')

האדמו"ר הרחיב והסביר: "המטרה בהנהגת הסתר הפנים, הוא כדי להעמיד את בני ישראל בניסיון האמונה. ומעלתם של בני ישראל היא, שגם בתקופות האפלות והנסתרות ביותר, הם מתחזקים באמונה תמימה וטהורה, אינם שואלים שאלות ולא מבקשים להבין את דרכי הבורא, אלא רק מתחזקים באמונה שלימה שהוא לבדו מנהיג את עולמו ברחמים ובחסדים".

"כאשר מתבשרים בבשורות קשות שפוקדות אותנו, אסונות ופורענויות אשר תצילנה אוזן משמוע, כשרואים שדווקא במקום קדוש וביום קדוש נקטפים מכרם ישראל נשמות מובחרות וקדושות", התייחס הרבי לאסון במירון, "חובתנו לדעת שמאורעות אלו באו משמים במטרה לנסות אותנו בניסיון האמונה. אלו הם הניסיונות שלפני ביאת המשיח".

הרבי מצאנז הוסיף: "אל לנו לתלות את המאורעות בסיבות טכניות או בהסברים טבעיים, אלא לשנן בלבנו כי מאת ה' היתה זאת, ורק הוא ידוע מה טוב עבור העולם, ועלינו מוטל רק לעצום את העיניים ולהתחזק באמונה פשוטה".

"אמונה זו גם בזמנים הקשים וביכולתה להשתיק את כל המקטרגים למעלה, וממנה בוקעת אורם ויופיים של בני ישראל, ובזכותה נזכה לגאולה השלימה, כמאמר חז"ל שאין ישראל נגאלים אלא בזכות האמונה".

לקראת סיום דבריו עורר האדמו"ר על החובה להתחזק בכבוד התורה ולהתנתק בשעת לימוד התורה מכל המפריעים שמסביב, תוך שהוא מציין כי הפסקה באמצע הלימוד לצורך שיחה טלפונית וכדומה היא "פגיעה בכבוד התורה ממש", וקורא לקבוע תקנה מיוחדת כי אין להכניס טלפונים ניידים להיכלי הכוללים.