אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי הורה "לעשות הכל" כדי להביא את הילדה המונשמת מלונדון - לארץ, ואמר כי "זו הצלת נפשות".

כפי שסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', ביהמ"ש העליון באנגליה קבע כי יש לנתק את מכשירי ההנשמה אליהם מחוברת הפעוטה אלטע פיקסלר, בת למשפחה חרדית אזרחי ישראל המתגוררים בממלכה, כיון שאין סיכוי שתבריא.

 אב הפעוטה: "מתחנן, עזרו לה לחיות ולהגיע לארץ"

ההורים ביקשו להעבירה לישראל וביה"ח הדסה נענה והסכים לקבלה ובימים האחרונה פנו ההורים לציבור בישראל וביקשו כי כל מי שבידו לסייע להם להציל את הילדה שיפעל להביא לאישור העברתה לארץ.

הרבנים הראשיים לישראל, שרים וחברי כנסת נרתמו למשימה לצד יועצים רפואיים ועסקנים, כאשר כולם פועלים כדי לסייע בהבאתה לארץ.

לבקשת בני המשפחה, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי הורה, כאמור, לפעול למען הילדה ואמר כי "מוכרחים לעשות הכל להביאה לארץ", והוסיף ואמר: "זו הצלת נפשות".