אאא

בשעת לילה מאוחרת, לאחר חצות הלילה, נהרו מאות פעילים ירושלמים אל האולם שעל ידי הסמינר הישן ברחוב מנחת יצחק, לחגיגת סיכום קמפיין 'ליבנו בתורתו' שהצליח למעלה מהמשוער ועבר את החמישים ושלושה מיליון שקלים.

דקות אחרי חצות לילה, עם תום הקמפיין בארץ ישראל, יצאו הפעילים מהחפ"קים ומיהרו לאולם כדי לחגוג בצוותא את ההצלחה המסחררת. בכניסה לאולם הפתיעו המארגנים עם טפסי 'ויחזור לתלמודו', ובהם קבלה של כל אחד ואחד מאנשי הקהילה והפעילים התומכים לתוספת לימוד. מאוחר יותר נתנו את אלפי הטפסים לראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר כמתנה, והוא התרגש מאוד והביע את שמחתו ותודתו.

קרוב לשעה אחת אחרי חצות נכנס ראש הישיבה לאולם, מלווה באחיו הגאון רבי דניאל חיים אלתר שעמד לימינו לכל תקופת הקמפיין ואף נסע במיוחד לארצות הברית כדי לגייס סכומי עתק. אליהם נלוו רב הקהילה הדיין הגאון בצלאל וקסלשטיין, מנכ"ל המוסדות הרב ישראל צישינסקי ומנהל הסמינר הישן הרב ישראל לוין.

 

 (צילום: פיני מרגלית)
(צילום: פיני מרגלית)

 

המנהל הרב לוין פתח את הכנס ואמר: "הניצחון שלנו לא קרה הלילה. הוא קרה כאשר ילדינו היו מהנעלבים ואינם עולבים. הוא קרה כאשר כל אחד ואחד מהבחורים ישב השבוע ללמוד בעיון ובשקיעות, ואפילו לא ידע מה היעד לקמפיין. זה הניצחון שלנו. עכשיו זה כינוס הודאה להשם יתברך ולכל הפעילים והתורמים".

המנכ"ל הרב צישינסקי הודה בשם הקהילה לכל הפעילים ולכל עם ישראל שהתגייס בצורה מעוררת השתאות, וסיפר בקצרה על הלבטים שקדמו לקמפיין. "חשבו שפולנים לא יכולים לגייס כסף", אמר בהומור, "הוכחנו שאפשר". הוא גולל מעט את הקשיים שליוו את התפתחותה של הקהילה, ואת הדחיפה הגדולה שקיבלה הקהילה הלילה על ידי כל עם ישראל כולו.

 

 (צילום: פיני מרגלית)
(צילום: פיני מרגלית)

 

הגאון רבי דניאל חיים אלתר הסביר עד כמה הצלחת המגבית הייתה חיזוק עצום ללומדי התורה, ולהנהגת הקהילה בראשות ראש הישיבה. הוא קרא לציבור לקיים את הוראת הראש ישיבה ולחזור לתלמודו ללא הפרעות חיצוניות.

את המשא המרכזי בכנס ההודיה נתן ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שהקדיש את נאומו להודאה לכלל ישראל שנתן מפת לחמו כדי לעודד ולחזק את המוסדות ואת הדרך שלהם בעבודת השם.

"עכשיו האחריות עלינו", אמר ראש הישיבה. כמו כן הודה לגדולי התורה שתמכו בגלוי ובסתר. הוא סיפר על אחד מגדולי האדמו"רים שפנה אליו עם סיום הקמפיין והעניק תרומה נכבדה.

 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)
צילום: פיני מרגלית
צילום: פיני מרגלית
 (צילום: פיני מרגלית)
 (צילום: פיני מרגלית)