אאא

בבני ברק הלך היום (חמישי) לעולמו ר' אליהו פרוור זצ"ל, שנולד בפרס ועבר שם התעללויות, מצד התושבים שדרשו ממנו להצהיר נאמנות לנביאם. הרב פרוור היה גומל חסדים והיה מסייע לכל דורש.

משפחתו מספרת כי המנוח "עשה כל חייו את מלאכתו עראי ותורתו קבע, וגם בזמן שהיה עוסק למלאכתו היה מבקש לשמוע עוד חידוש ועוד דבר תורה, ועם חזרתו מן העבודה דבר ראשון היה נכנס לבית המדרש של הרה"ג רבי ניסים פרץ זצ"ל שם קבע עיתים לתורה עם חברותות או בשמיעת שיעורים במגוון תחומים".

עוד סיפרו במשפחתו כי "עם פרישתו לגמלאות הניח הכל מאחוריו והיה עוסק בתורה מבוקר עד ליל לתפוס עוד ועוד שעות של תורה וכך התעלה בתורה ובקדושה עד שהוכרע על ידי מחלתו".

את מידות גמילות החסדים של המנוח מנסים בני משפחתו לתאר, ואומרים כי הוא היה אף מתקן לבני תורה רבים את רכבם בסכומים נמוכים ואף ללא תשלום.

"את ביתו שהשכיר למשפחת אברך. תמיד היה אומר לאלו שאמרו לו שהשכירות היא נמוכה מהמקובל, היה עונה: זה משפחת אברך שלומד תורה ואסור להעמיס עליו".

קרוביו מעידים כי "שבת קודש הייתה כולה מוקדשת ללימוד תורה עם הילדים והנכדים ובשיעורי התורה שלו. כה היה מקפיד שבשולחן השבת יהיו רק דברי תורה ושירי שבת וחלילה שלא ישוחחו בדברים בטילים. כל הדברים הללו הם נר לרגלינו ואור לנתיבותינו כל העת".

השאיר אחריו את בניו, רבי דוד ורבי שלמה שמשמש כראש המועצה הדתית באשקלון, רבי יוסף. חתניו רבי שניאור זלמן רווח, רב קהילת משכן התורה באלעד וראש המכון למצוות התלויות בארץ, רבי שלמה זליכה, ראש כולל להוראה בתל אביב.

בשנים האחרונות מחלתו גברה והיה מתייסר ייסורים קשים שאת כולם קיבל באהבה, והבוקר כאמור, היא הכריעה אותו ונפטר לבית עולמו.

הלויתו יצאה היום מביתו ברחוב טבריה 8 בני ברק, שם יישבו בני משפחתו שבעה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים