אאא

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה למנוחה באוקראינה, הגיע ביום חמישי האחרון לעיירה בארדיטשוב, שם הוא נשא תפילה ממקום הצופה לציונו של סנגורם של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"א.

הרבי שהגיע למתחם מוסדות תפארת בארדיטשוב, בנשיאות האב"ד הרה"צ רבי יעקב יוסף וירצבערגער, שהה במקום במשך כמה שעות במהלכם נכנס הרבי אל חדר הכהנים המיוחד שהוקם במקום, שם הוא התפלל את תפילת מנחה.

לאחר מכן שוררו החסידים יחד עם הרבי ניגוני דבקות והתעוררות.