אאא

פרשת השבוע 'ראה' נקראת תמיד בסמיכות לראש חודש אלול, חודש חשבון הנפש של כל אדם בעולם, ופותחת בפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה".

אם נשים לב, הרי שהמילה הראשונה בפרשה 'ראה' כתובה בלשון יחיד, כלומר - אלוקים אומר לאדם, עליך לראות ולערוך חשבון נפש על כל מעשיך במשך כל השנה כולה. המשותף בין פרשת 'ראה' העוסקת בחשיבות מצוות הצדקה, לחודש אלול בה יש להרבות בצדקה יותר מכל ימות השנה, היות ובחודש זה חוזרים בתשובה על החטאים שעשינו במשך כל השנה, בהתקרב יום הדין הגדול. אלוקים מכפר לנו על עבירות רבות, אולם בכוח הצדקה יש לזרז את הכפרה, ובמיוחד בחודש אלול שהם ימי הכנה לקראת ראש השנה.

בפרשה כתוב בין השאר על מצוות הצדקה: "כי יהיה בך אביון לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. פתוח תפתח את ידך למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשי ידיך". מעניין שבפסוקים אלו מוזכרים האיברים – 'הלב' ו'היד'. מתברר שיש קשר בין היד והלב. שכן, כאשר לאדם יש חלילה בעיה 'ביד' - כלומר שהוא לא מורגל בלתת צדקה, הרי שזה בגלל שליבו אטום. לפעמים אנו שומעים אנשים שמתבטאים: "אין לי כסף לסגור את החודש, איך אני מסוגל לתת צדקה?".

לכן כתוב "לא תאמץ לבבך ולא תקפוץ את ידך, כי פתוח תפתח את ידך". הדגש הוא על הלב האטום, אל תסגור את הלב לנזקק, פתח את ליבך האוהב, ותפתח את ידך. כאשר אנו רוצים לזכות בשפע של ברכה מאלוקים בשנה החדשה, עלינו לשים דגש על מצוות הצדקה, וכך נזכה לפרנסה טובה, לבריאות ולכתיבה וחתימה טובה.