אאא

מסכת סוכה, דף כ"ב - השיעור בעברית:  

 

מסכת סוכה, דף כ"ב - השיעור באידיש:   

 

מסכת סוכה, דף כ"ב - השיעור באנגלית: