אאא

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מבקש להביא לידיעת הציבור את הודעת חברת סהרה אלקטרוניקה (ח.פ 513234666 ) הקוראת לציבור להפסיק לאלתר את השימוש במאוורר תעשייתי אלקטרו חנן המשווק על ידה, בשל סכנת התחשמלות.

פרטי המוצר: מאוורר תעשייתי אלקטרו חנן בעל שלושה להבי מתכת, הניתן לשימוש בשלוש תצורות, אשר שווק בתאריך 05-10/2020.

דגם: B2004

יצרן: צ'ינה ניגבו סיקסי

יבואן: סהרה אלקטרוניקה

ארץ ייצור: סין

על פי משרד הכלכלה, המאוורר עלול לגרום להתחשמלות. בבדיקה שנערכה באמצעות מכון התקנים בהנחיית הממונה על התקינה נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליהם: ת"י 900 חלק 2.80 "בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אמצעי הארקה, חיבור לזינה ופתילים".

כל המחזיק במוצר מתבקש להפסיק את השימוש בו ומוזמן לפנות למקום הרכישה, לצורך טיפול בתקלה.