אאא

פרק ט': אנו ממשיכים בסדרת הכתבות על חיקויים שבמשך הדורות נעשו לגמרא בידי מחברים שונים, על מסכתות שאין עליהן תלמוד. בפרקים הקודמים הזכרנו טענה שהועלתה בידי קורא נגד ההשוואה של "סדרי טהרות" לרבי מראדזין, ל"תלמוד בתרא" מאת הרב ישראל נתנאל רובין, שכן הרב רובין לא הסתפק באיסוף המקורות האמוראיים על מסכת עוקצין, אלא כאשר לא מצא מקור אמוראי מתאים למשנה מסוימת, חיבר עליה בעצמו גמרא בארמית בבלית, המבוססת על חידושי האחרונים למשנה זו, ואפילו על חידושיו שלו. אך מתברר, כי גם לחיבור בסגנון ספרו של הרב רובין בימינו, יש תקדים היסטורי– "תלמוד מסכת עדויות", מאת הגאון הקדמון רבי שלמה סירליאו.

חיבורו של רבי שלמה סירליאו מגולי ספרד נותר בכתב-יד במשך כחמש מאות שנה, ולמרות מאמצים רבים במשך הדורות לההדירו, יצא לאור לראשונה רק בזמננו ממש, בשנת תשע"ד, בידי הרב בצלאל דבליצקי.

 'תלמוד מסכת עדיות', מכון אהבת שלום תשס''ד. בעריכת הרב בצלאל דבליצקי (אוצר החכמה)
'תלמוד מסכת עדיות', מכון אהבת שלום תשס"ד. בעריכת הרב בצלאל דבליצקי (אוצר החכמה)

בהקדמה המקיפה שכתב לספר, נדרש הרב דבליצקי גם לפרשת "סדרי טהרות" של הרבי מראדזין. הרב דבליצקי תמך בהחלטתם ובעמדתם של רבני וילנה מול הרבי מראדזין (הערה: הרב דבילצקי ליטאי). כבדרך אגב אף מעיר הרב דבליצקי כי הרבי מראדזין הביא "פירושים שונים מתורת הגר"א, וכדרכו השיג עליהם בלשון מדברת גדולות" (מבוא, עמ' 37, הערה 150).

מכיון שהרב דבליצקי נשמע לציווים של רבני וילנה, הוא לא עבר על אזהרתם בעניין הדפסת ספר "כמתכונת הש"ס הקדוש". ואכן, כותב הרב דבליצקי, "פקודת קדשם שמרה רוחנו, והדפסנו חיבור זה שלא כתבנית גמרא, באופן שלא יצא מכשול מתחת ידינו, חס ושלום", (מבוא, עמ' 36, הערה 147).

לא זו בלבד. כדי להמחיש עד כמה צדקו רבני וילנה, מוסיף הרב דבליצקי סדרת סיפורים נוראים על "כמה מגאוני הדורות, אשר הוטעו לחשוב כי כל המובא בחיבורנו הרי הוא גמרא של ממש!".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מקוצר היריעה לא נוכל להביא את כל הסיפורים, ונסתפק באחרון שבהם, על עורכי התלמוד מהדורת שוטנשטיין. בפירושם למסכת עדויות, פרק ב, משנה ד, הערה 3, כותבים רבני ששוטנשטיין: "ב'מלאכת שלמה' מביא גמרא על ענייננו, הקובעת" – וכמובן, "גמרא" כזו לא היתה ולא נבראה, אלא היא פרי רוחו של רבי שלמה סירליאו, שכתבה בארמית ושילבה בתוך "תלמוד מסכת עדויות" שלו!

ומי אשם בשגגה הנוראה – רבי שלמה סירליאו, או עורכי שוטנשטיין המכובדים? לקוראים הפתרונים. בינתיים ימהר נא כל קורא שמהדורת שוטנשטיין על מסכת עדויות בביתו, ויתקן מייד בצד הגליון את הטעות. 

בכתבה האחרונה והחותמת את הסדרה, נידרש לחיבור האחרון המחקה את הש"ס, מאת גדול בדורנו, שיצא לאור לפני כשמונים שנה.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]