אאא

השריפות בהרי ירושלים עדיין בעיצומן אך פינוי אלפי תושבים, פגיעה ברכוש ונזקים קשים לטבע, הם סמל להזנחה ורשלנות פושעת של כלל הגורמים האמונים על ביטחון תושבי מדינת ישראל.

ביומיים האחרונים משווים רבים את השריפה בהרי ירושלים לשריפה בכרמל ואכן הדמיון ברשלנות ובהזנחה גדול. אז כהיום מתריעים גורמים רבים שיש לפתח שטחי הפרדה בין יערות כדי למנוע התפשטות שריפות מיער ליער. אז כהיום ישנה הזנחה חמורה בבניית תחנות כיבוי חדשות. כל מי ששמע חדשות ביומיים האחרונים שמע את תלונות התושבים על כך שהזעיקו מכבי האש אך הכבאיות הגיעו מאוחר מידי. ואשר למטוסי הכיבוי? לא יתכן שבחודשי הקיץ יודיעו על מטוסי כיבוי מושבתים. מטוסי הכיבוי חייבים להיות זמינים וערוכים לכל תרחיש לכל אורך הקיץ ולא יתכן כי מטוסים אלו יקורקעו.

צריך להבין, חלוקת הקרקעות של המדינה, הביאה לכך ששטחי השריפות שייכים לרוב למועצות אזוריות ולא לערים. ומכיוון שבשטחי המועצה האזורית ישנם מושבים הפרוסים על פני שטח גדול, לא תמיד יכולה המועצה האזורית הן מבחינה כלכלית הם מבחינה פונקציונלית, להקדיש לכל מושב תקציבים ואנשי מקצוע שיסיעו למנוע שריפות בסמיכות למושב, ודאי שלא להקציב סכומי עתק על השטחים שבין המושבים. כתוצאה מכך נותרים המושבים תחת הזנחה ותחת סכנה מתמדת לשריפות. המלצת אנשי המקצוע בכל העולם היא לעקור כל צמחייה בין יערות לבתים ולהקים שטח הפרדה (חיץ) בין יערות לבתים כדי למנוע התפשטות שריפות. מיותר לציין כי בישראל המלצה זו נשארת על הנייר בלבד, והרשויות לא עושות דבר כדי ליישמה.

פיצויים לנפגעי השריפות:

מי שביטח את דירתו או שיש לו משכנתא והוא משלם עליה ביטוח יכול להיות רגוע. הביטוח מכסה נזקי שריפה למבנה ולכן ההליך בעניינו יהיה פשוט למדי. עליו להגיש בקשה לפיצוי מהביטוח, וככל שימצא כי הוא ניזוק כתוצאה מהשריפה הוא יפוצה.

באשר למי שלא רכש ביטוח למבנה ו/או למטלטלין המצב מסובך יותר. החוק מאפשר לתבוע את הרשויות השונות שהתרשלו בגין נזקי רכוש. כאמור כפי שמשתקף מהמצב כיום, ניתן יהיה לתבוע שלל מוסדות, כגון קק"ל, מועצות אזוריות, כיבוי אש וכד' בגין נזקי השריפה. יתרה מזאת, פקודת הנזיקין קובעת כי בתביעות מעין אלו, יתכן ויצטרכו הרשויות להוכיח כי הן לא אשמות, בשונה מתביעה נזיקית רגילה בה צריך הניזוק להוכיח את רשלנות המזיק. נזכיר כי מלבד הנזקים הישירים למבנים, ישנם עשרות עוסקים שאיבדו את היכולת להתקיים, וניתן לתבוע גם בגינם. באסון הכרמל קיבלו כל התובעים פיצוי מהמדינה בסך 54 מיליון ₪ על הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו להם.

ובנימה אישית. רק בנס אירוע השריפה בהרי ירושלים לא גבה קורבנות בנפש. טוב תעשה המדינה אם תפיק את הלקחים המתאימים כדי למנוע שריפות כאלו בעתיד או לכל הפחות תקים מערך יעיל שיבלום אותם כבר בתחילת הדרך.