אאא

מעמד הכנסת ספרי תורה וקביעת מזוזה נערך בקהילת חסידי בעלזא בעיר אשדוד, לרגל חנוכת בית המדרש החדש של הקהילה בעיר.

לרגל המעמד יצאו המתפללים בתהלוכה חגיגית שיצאה מהיכל בית המדרש הישן, אל עבר הבניין החדש, שם המשיכו החסידים לרקוד במשך שעה ארוכה.

בנוסף נערך מעמד קביעת מזוזה, בראשות המרא דאתרא של הקהילה הגאון החסיד ר' פסח הורביץ שאף בירך ברכת שהחיינו בהתלהבות ובהתרגשות גדולה.

יצויין כי האדמו"ר מבעלזא שלח מכתב מיוחד אותו הקריא אחד מעסקני הקהילה, ובו דברי ברכה וחיזוק אודות המעמד המרגש.