אאא

התעוררתי! מחר ראש השנה? הצילו! מה עושים?

אנשים של ה'רגע' האחרון... קמו הבוקר וגילו שמחר ראש השנה...

האם יש עבורם מתכון 'אינסטנט' להתכונן לראש השנה? ננסה...

מדריך למהיר לראש השנה...

איך מגיעים לראש השנה?

# ימי אלול: נועדו לעזור לנו לעצור את מרוץ החיים, ולהיזכר מי המלך האמיתי של העולם, ומה רצונו שעושה לו נחת רוח.

# מה צריך להרגיש לפני ר"ה? התעוררות רצון להמליך את הקב"ה, ורצון להתקדם ולהתחזק כפי יכולתנו מהדרגה שאנו נמצאים בה:

להתקרב לקב"ה כל אחד לפי דרגתו!

# מהי תשובה אמיתית? ההבנה, שלא אני המלך של העולם, ויש לי רצון בר"ה להחזיר לקב"ה את - כתר המלוכה.

# "לא המדרש עיקר – אלא המעשה": לר"ה מגיעים, אחרי שקצת חשבנו במה אנו צריכים להשתפר, לפי 'חוקי' המלך, וקיבלנו על עצמנו קבלה קטנה אמיתית, שמוכיחה שאנו באמת רציניים.

# השפע הגשמי והרוחני יורד ביחד ישר לרצון להמליך את המלך: כל השפע והברכות שאנו רוצים להשיג בשנה החדשה, מגיעים לפי הרצון האמיתי שלנו להמליך את המלך.

# המלך רוצה לתת לעבדיו שפע אוצרות וכל טוב: כאשר אתה ממליך את המלך, אוטומטית המלך משפיע עליך מאוצרותיו - שפע גשמי ורוחני.

# אחרי ר"ה עושים 'בדק' בית: איך נהגתי בשנה החולפת, ומה אני צריך לתקן, ועד יום כיפור עושים את שלבי התשובה: חרטה, וידוי עזיבת החטא, וקבלה לעתיד.

מה קורה בליל התקדש חג ראש השנה?

# סילוק האור של השנה החולפת: עם כניסת החג, שהאור המוחין של השנה שעברה מסתלק ועולה בחזרה למעלה לשורשו, וזהו זמן של חושך ודינים, עד למחרת בתקיעת שופר בתפילת מוסף.

# סילוק האור נותן תחושת 'רש': כדי לקבל את האורות החדשים של השנה החדשה, חייב להיות שלב ביניים, שבו לא יהיה שום אור, עד הארת האורות החדשים, וגילוי השפע של השנה החדשה.

# לאפשר להרגיש את תחושת 'הרש': צריך להרגיש כמו אדם עני ורש, שאין לו כלום מעצמו! וזה מחייב להרגיש ביטול והכנעה, וחוסר שליטה במצב, ואת זה אנו - לא אוהבים.

# "שנה שרשה בתחילתה, מתעשרת בסופה":  רק אם נסכים להבין שאין לנו כלום מעצמנו, והמלכות לא שלנו, נרצה לקבל את מלכותו של מלך העולם, ונמליך אותו עלינו בשמחה.

תחושת החסר מאפשר ליצור 'כלי' חדש לשפע, ואז אנו מתפללים ומבקשים: "מלוך על כל העולם כולו..." "ואין לנו מלך אלא אתה".

# הכלים והאורות החדשים: הכלי החדש שמקבלים בר"ה, יכיל את האורות החדשים שיאירו עלינו לכל השנה, מהם האורות הללו?

# המלכת המלך בזמן תקיעת שופר: בזמן תקיעת שופר המוחין מתחדשים, מקבלים מוחין חדשים ומתוקנים, ולכן, בזמן התקיעות צריך להרגיש איך הלב נכנע למלך, ורוצה לקבל את מלכותו ורצונו, בלב שלם.

ברגעים אלו, נמשך לעולם אור שהוא החיות והשפע של השנה החדשה, שגורם להרגיש התחדשות פנימית.

# האור החדש נותן חיזוק וכח בעבודת ה': כוחות להתגבר במהלך השנה, על הקשיים בעבודת ה', ולעשות רצונו, להשתדל לזכור בכל יום, שרק הוא מנהל את העולם - כרצונו.

# מוחין חדשים לעבודת ה': האורות שיורדים הם מוחין חדשים, ויחזקו את  האמונה ובטחון בקב"ה, ונקבל יותר 'ישוב הדעת' להתמודד עם אתגרי החיים.

מה העבודה העיקרית ביום ראש השנה?

# בראש השנה - לא מתוודים! רק מעוררים את הרצון שהקב"ה ימלוך עלינו.

# בראש השנה – יום הכתרת המלך: מכתירים את הקב"ה למלך עלינו, ועל כל העולם!

# איך עושים זאת? ע"י תקיעת שופר, וע"י שמקבלים את עול מלכותו.

# התעוררות הקב"ה למלוך עלינו: הקב"ה מגלה את מלכותו עם בקשתנו: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך".

# ההכתרה נעשית ע"י: קבלת עול מלכות שמים, פרושה:

"מלכותו ברצון קיבלו עליהם" – רצון להיכנע ולהתבטל למלכותו!

# הכתרת המלך – ביטול מלכותי: המלכת הקב"ה היא וויתר על רצונותיי, שנוגדים את רצון ה',  ומכאן: המלכת הקב"ה, מבטלת - את מלכותי!

# ההוכחה שהמלכתי עלי את הקב"ה: אני מקבל עלי קבלה קטנה של התחזקות, לפי דרגתי, שמוכיחה שבאמת רצוני להמליך את הקב"ה, ולהתגבר על רצונותי ותאוותי.

# הכתרת המלך היא - עיקר עבודת יום ראש השנה.

# בזמן תקיעת שופר - תשובתנו מתקבלת: בזמן תקיעת שופר, הקב"ה עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, הרהורי התשובה שאנו מהרהרים ברגעים אלו, עולים לעולמות העליונים, ומורידים לנו מוחין חדשים, שיאפשרו לנו, לעבוד את הקב"ה עם יותר יראה ואהבה, מתוך יותר דבקות וקרבת אלוקים.

# אור אלוקי חדש זורח בנשמה: ומביא להתחדשות, ונותן בהירות לממש את תפילתנו, שהקב"ה ימלוך עלינו.

הרצון מוריד אור אלוקי שחודר לנשמתנו, ומטהר אותה, ומאיר את החלק האלוקי שבנו - הנשמה הטהורה, והוא שמביא:

אור בהירות לדרך החדשה, אור חדש של מוחין, חכמה בינה ודעת, ואיתו יורד שפע גשמי ורוחני, שאיתו נפתח את השנה החדשה - כדף חדש.

אין הדבר תלוי אלא - בי!
# ניתן לסכם: הנשמה שמחה ומאירה - מהמוחין החדשים.

 ומכניסה בנו שמחה, כי "עוז וחדווה ממקומו" אצל הקב"ה יש רק שמחה:

היכלו כולו מלא כבוד - ושמחה!

השפע הברכה וההצלחה, בגשמיות וברוחניות של השנה החדשה, תלויים ברצוננו להמליך את מלכנו, מתוך הרגשת הכנעה וענווה.

הרצון שלנו להמליך את המלך - יוצר כלי, וכפי גודל הכלי, כך:

האורות שהקב"ה יוריד ימלאו את הכלי שהכנו, וזהו:

השפע הגשמי והרוחני שאיתו נתחדש - בשנה החדשה!

יהי רצון שנמליך עלינו את מלכנו, ויושפע עלינו אור חדש ושפע רב ממרומים - ברחמיו המרובים, ותתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, אמן!