אאא

פרק ו': אנו ממשיכים עם תשובתו של גאב"ד אונגוואר לגבי בגדי הזברה הירושלמים עליהם הובאו מסורת מצדיקי ירושלים שהעידו שהם ראו את האבות הקדושים מתהלכים כך ברחובות ירושלים.

גאב"ד אונגוואר קובע שאין לפקפק במסורת שהרבי הרמ"ד מלעלוב ראה את האבות הקדושים עין בעיין לבושים בבגדי זברה, ברם אסור לקבוע הלכות על סמך חלומות, ולכך מעלה הגאב"ד מספר אפשרויות לבגדיהם של האבות הקדושים ממדרשי חז"ל, שלא היו זברה.  

עם איזה לבוש האבות הקדושים וצדיקים אחרים מתגלים בעולם הזה? על כך מוסר לנו הגה"ק רבי מנחם ציוני, מקובל מחכמי אשכנז שחי לפני כ-600 שנים. בספרו ה'ציוני' מובא מחז"ל שצדיקים כשהם מתגלים בעולם הזה, הם לבושים בבגדי השבת שלהם, לעומת האבות ואליהו הנביא שיכולים להחליף מלבושים. ודבר זה משתנה במדרגות הצדיקים לפי דרגתם בעולם הזה.

בעניין זה מומלץ ללמוד בעיון רמב"ן ויחי 'ויגוע ויאסף', וספר חסידים סימן תתשכט שציין עליו רבי עקיבא איגר בגיליון על כתובות ק"ג על המעשה המבהיל על רבי הקדוש שלאחר פטירתו התגלה לאשתו וילדיו כל ליל שבת והוציא אותם בקידוש. וכן ראה באור החיים הקדוש חפץ ה' שבת קי"ד שמבאר שבגן עדן הנשמות מתלבשות באותם בגדים שהלכו בעולם הזה ולא בתכריכים.

גאב"ד אונגוואר ממשיך ומצטט על אנשים רגילים שתמיד נשארים עם הבגדים הרגילים שלהם שנקברו עמהם, וכך הם מתגלים לאחר פטירתם כפי שמובא על רבי ינאי במועד קטן כ"ז, שציווה לילדיו לקוברו עם בגדים אדומים, לא שחורים ולא לבנים.

את טעמו נימק רבי ינאי שבגדים אדומים הם לא בולטים אם הוא יהיה במקום שהאנשים לבושים לבנים ושחורים. וכן ראה המעשה על נערה אחת בברכות יט ע"ב שאמרה לחברתה שהיא לא יכולה לשוט בעולם כי היא קבורה במחצלת של קנים.

את תשובתו הארוכה מסיים גאב"ד אונגוואר כשהוא מצטט חלום של תלמידי הבעש"ט שראו את אחד מהאבות עם מלבושים של תלמידי הבעש"ט, (ומכאן מובן שלא הלכו עם זברה, כי תלמידי הבעש"ט לא התהלכו עם זברה).

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]