אאא


פאה: פאות טילי, בני ברק

טיפוח: יעלת חן, ירושלים

עריכה והגשה: מירי שניאורסון, נשיאת ארגון הנשים נפלאו"ת, מרצה, מנחה ושליחה בתקשורת.