אאא

בזה אחר זה נכנסנו צעירים כבני 21 בבריתו של 'אברהם אבינו', במרכז הרפואי 'שערי צדק', תוך שהם מקבלים עליהם כדין את כל הלכות הגירות, מברכים 'ברכת שהחיינו' וזוכים לשם יהודי חדש. בתום המעמד הכריז המוהל הרב אשר וולדמן: "ברוכים הבאים לארץ ישראל וברוכים הבאים לעם ישראל".

היו אלו 9 הצעירים שעזבו את צור מחצבתם ממדינות שונות בניכר ועלו לארץ. הם החליטו מיוזמתם האישית והפרטית לעבור מסלול גיור כדת וכדין, חלקם אף משתתפים קבועים בהתוועדויות חסידיות ומלאים בתוכן יהודי ויראת שמים טהורה. והנה בסוף המסלול הגיע הרגע המרגש מכל, יום חמישי ערב שבת פרשת 'וירא', עברו הצעירים בשער הכניסה לעם ישראל באמצעות קיום מצוות ברית המילה.

"בדיוק בימים אלו, בין השבועות של פרשת 'לך-לך' ופרשת 'וירא', בו אנו קוראים על ברית המילה של 'אברהם אבינו' בהיותו בן 99 וברית המילה של יצחק אבינו בהיותו בן 8 ימים, אתם זוכים לקיים את המצווה ולהפוך לחלק מהעם היהודי", הסביר הרב וולדמן.

הרב הוסיף ואמר: "בברית מילה של גרים לא רק אליהו הנביא מגיע אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. זה הרגע בו אתם יכולים לקבל בפיכם ובלבבכם כל אשר יעלה על ליבכם".

התשעה זכו לקבל את שמותיהם: ישראל; יאיר; בנימין יוסף; גבריאל יעקב מנחם; יוסף; נתן ישראל; אלדד; גיא; משה; כולם - "בן אברהם אבינו".

המשתתפים במעמד ובהם אנשי הצוות הרפואי והסיעודי, הנימולים והאורחים התרגשו עד מאוד. "לא בכל יום זוכים להשתתף במעמד ברית מילה של 9 יהודים ועוד גרי צדק", סיפרו המשתתפים שפרצו במעגל משותף של עם היהודים הנימולים, "אלו רגעים טהורים וקדושים המחברים את כולם במצווה החביבה על עם ישראל אותה קיים במסירות נפש במשך אלפי שנים מדור לדור".

הצעיר, גבריאל יעקב מנחם, מהיישוב 'ראש צורים' שבגוש עציון, משתתף מידי שבוע בהתוועדויות של חסידי חב"ד. הוא ביקש לשיר במעמד ברית המילה בתוך חדר הניתוח את ניגוני הרגש אותם למד בהתוועדויות. "השם 'מנחם' בחרתי לעצמי ע"ש הרבי מליובאוויטש", סיפר.

בהמשך דבריו את הסיפור המפליא על 2 שותפים שעברו לקבל את ברכתו של הרבי מליובאוויטש, במעמד חלוקת הדולרים, הרבי אמר לאחד השותפים: 'אתה לא מהול, כשתמול תקבל ממני שטר של דולר לברכה ולהצלחה' - חלפו 25 שנה, הרבי איננו איתנו והאיש עבר ברית מילה בחדר ניתוח. בתום הברית אמר לו הרופא לפי תומו: 'אני צריך לתת לך מתנה ואין לי כאן מה לתת לך, אבל יש לי דולר שקיבלתי פעם מהרבי מלובביץ ואותו אני נותן לך כעת במתנה'.

במרכז הרפואי 'שערי צדק' סירבו להתייחס ואמרו כי הם מנועים מלהתייחס לפרטים של המטופלים.