הגאון רבי יעקב קרפ  (צילום: באדיבות המצלם)
אאא

ראש ישיבת קרית מלך בב"ב הגאון רבי יעקב קרפ, מסר ועד חיזוק מיוחד לאברכי כולל  "זאת ליעקב" של הישיבה, וחיזק את האברכים  - "לאור הגזירות שיש על עולם התורה ואברכי הכוללים", כך לדברי ראש הישיבה.

בין דברי החיזוק, אמר ראש הישיבה: "אם יש צרה מסוימת זה בגלל שעם ישראל מתרשל בתורה ומצוות. הרמב"ם אומר "ודבר זה מדרכי התשובה שבזמן שתבוא צרה ויזעקו אל ה' ויאמרו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים עורה להם", שכל דבר וכל צרה שיש זה בגלל העוונות".

"וכאן", הסביר ראש הישיבה: "יש דבר מעניין שהרמב"ם מדגיש על צרות מסוג מסוים ואומר 'מצוות עשה מן התורה לבכות ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור וכלומר על כל צרה שיצר לכם כגון, בצורת, דבר, ארבה וכיוצא בהם, יזעקו עליהם והרעו' והרמב"ם אומר ג' דברים שהצרות האלו הם בידי שמים שהרמב"ם לא ממעט את הצרות שבאים ע"י הגויים והרשעים ופשיטא שהצרות שבאים על ידם כולל את דברי הרמב"ם שצריך לחזור בתשובה".

"אבל כאשר הקב"ה שולח את את הצרות ע"י שלוחים מאומות העולם יש בזה תוספת צרה. שקראנו בפרשת השבוע "הקול קול יעקב והידים ידי עשו" שבזמן שהקול קול יעקב אין הידיים ידי עשו. וגם כיום שהגזירות מגיעים מישראל מרן ר' אלחנן וסרמן, הביא בשם החפץ חיים, שאמר בשעתו על הקומוניסטים, שברור לו שהם עמלקים".

"הוא לא התכוון", הסביר ראש הישיבה, "שאמא שלהם לא הייתה יהודיה אלא הם נשמות עמלק והוא מביא מ'הגאון' שאומר, שהעמלקים הם ראשי ישראל בגלויות, זאת אומרת שהעמלקים הם הידיים ידי עשו ולא חייב להיות דווקא שזה מגיע ע"י אומות העולם, אלא גם על ידי רשעי ישראל שגם מתנהגים כך (ועושים צרות לעם ישראל) שאומרים עליהם שהם עמלקים".

"והדבר הזה זה עוד מהלך - שבזמן שהקול קול יעקב אין הידיים ידי עשו. כאשר ישראל דבקים בתורה אין לעשו כח, וזה כך מבריאת העולם - וזו העבודה שלנו להגיע לזה שתהיו עמלים בתורה כדי שלעשו לא יהיה שום כח. ואם נעשה כדברי הרמב"ם שנהגה בחכמתך תמיד מובטח לנו שנזכה לשפע ולא יחסר לנו כל טוב".