אאא

חברי ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון גיבשו את המלצות הביניים להיערכות בטוחה להילולת ל"ג בעומר תשפ"ב, בעקבות אסון מירון הנורא בו נהרגו 45 בני אדם. היום (שני) העבירו חברי הוועדה את ההמלצות לראש הממשלה.

עיקרי המלצות הביניים:

 • שר שיהיה אחראי על האירוע; השר ימנה גורם ביצועי
 • להגדיל את השטח הפנוי בהר לטובת הקהל
 • לא לאפשר הקמת אוהלים ולפנות את כל הפולשים להר שלא כדין
 • לקבוע 'מספר יעד' של המשתתפים; במצב הנוכחי ללא שיפוצים ההר יכול להכיל עד 20 אלף משתתפים
 • לקצר את משך השהייה בהר
 • הדלקה מרכזית אחת וקצרה של 'באיאן'
 • ‏להכשיר שטח לטקסי חלאקה
 • ‏לאסור חלוקת מזון
 • ויסות הקהל בציון בכל זמן נתון
 • נתיב הליכה בעזרת גברים, כפי שנהוג בעזרת נשים
 • איסור הגעה להר ברכב פרטי
 • פעולות הסברה לציבור

"אנו מודעים לכך שהמוצע על ידינו מהווה שינוי משמעותי עבור הנוהגים לעלות להר מדי שנה בשנה", כותבים חברי הוועדה, "לכן יש צורך בפעולות הסברה נרחבות ואנו ממליצים לשתף בהן את מנהיגי הציבור, ובמיוחד את מנהיגי הציבור החרדי.

"השינויים והצעדים המומלצים על ידינו נועדו לשמור על ביטחון הציבור ושלומו, בבחינת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", כמו גם לאפשר לכל המעוניין בכך להגיע להר מירון בל"ג בעומר. כשם שאדם אחד מבקש לעלות להר ולהתפלל בציון – כך מבקשים לעשות מאות אלפים אחרים. פיזור הקהל בכל שעות ההילולה וצמצום משך השהות בהר, תוך התחשבות באחרים, יאפשרו לכל מי שחפצה נפשו להגיע להילולה ולשהות בה זמן סביר. יש בכך בבחינת מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

עוד הם כותבים כי "זוהי, ככל הנראה, שעת רצון של כלל הגורמים המעורבים בארגון האירוע ושל המשתתפים בו, ובכללם ראשי הציבור החרדי, ראשי החסידויות, והמשתתפים אשר פוקדים את האירוע ברבבותיהם. אנו מקווים שהממשלה תזכה לשיתוף פעולה מלא ביישום ההמלצות לאלתר, כבר בל"ג בעומר הקרוב".

יושבת ראש הוועדה, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור, אמרה עם מסירת ההמלצות: "אדוני ראש הממשלה, שרים נכבדים, אנו מתכבדים להגיש את המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון.

"ראשית, אני מבקשת לשלוח בשם חברי הוועדה תנחומים כנים לבני משפחות ההרוגים, ולאחל רפואה שלמה ומהירה לפצועים בגוף ובנפש".

נאור ציינה כי "בחודשים הספורים שחלפו מאז הוקמה הוועדה אספנו חומר רב, שמענו יותר מחמישים עדים הנוגעים בדבר, וביקרנו פעמיים בקבר הרשב"י במירון. למדנו עד כמה ייחודי ומורכב הוא אירוע ההילולה, וכי ההכנות אליו אורכות חודשים ארוכים. אנו רואים חובה להקטין ככל הניתן את הסיכון לשלום המשתתפים באירוע, ולצורך כך על הגורמים המעורבים להחל בהכנות לל"ג בעומר הקרוב ללא דיחוי. לכן בחרנו לפרסם בדחיפות את המלצות הביניים, המתמקדות באירוע הקרוב ובו בלבד".

דו"ח המלצות הביניים:

בדבריה, פירטה נאור את עיקרי ההמלצות ואמרה: "אנו ממליצים כי הממשלה תמנה את אחד משרי הממשלה לאחראי על האירוע. עוד אנו ממליצים לנקוט צעדים דחופים לשיפור תשתיות והסרת מפגעי בטיחות, וכן על מספר דרכים בהן ניתן להתמודד עם צפיפות הקהל בשטח ההר במהלך ההילולה".

יו"ר הוועדה ציינה כי "כעת תמשיך הוועדה לחקור בהתאם למנדט שניתן לה על ידי הממשלה – הן במבט אל העבר, לרבות מכלול היבטי האסון שהתרחש במירון בתשפ"א, והן במבט הצופה פני עתיד.

"חשוב לנו להדגיש, כי לנגד עינינו עמדה המסורת ארוכת השנים סביב הילולת ל"ג בעומר וחשיבותה עבור העולים למירון. עם זאת, עמד לנגד עינינו גם המחיר הכבד מנשוא שגבה האסון שהתרחש, וההכרח בשינוי שיבטיח שלומם של העולים למירון, וימנע הישנותם של אסונות בעתיד.

"אנו יודעים כי ל"ג בעומר תשפ"ב ייראה אחרת, ומבינים כי זהו לא שינוי פשוט. עם זאת, מהתמונה שנפרשה בפני הוועדה בחודשים האחרונים עולה כי זוהי ככל הנראה "שעת רצון" לשינוי ואנו מקווים שהממשלה תזכה לשיתוף פעולה מלא ביישום ההמלצות לאלתר, כך שיתקיים כבר השנה במירון הציווי המקראי 'וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁותֵיכֶם'".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי המטה לביטחון לאומי (מל"ל) יוביל את עבודת המטה ללמידת מסקנות הוועדה, ויביא המלצות בפני ראש הממשלה בהקדם.

ראש הממשלה בנט אמר כי "אסון נורא כמו שזה שגבה את חייהם של 45 הישראלים שהגיעו להילולה במירון, אסור שיקרה שוב. רשלנות, ניהול כושל, מינויים לא מקצועיים - עולים בחיי אדם. נלמד לעומק את מסקנות הדו"ח, שנועד להבטיח שהחל מהשנה הנוכחית ההילולה במירון תנוהל באופן שונה בתכלית.

"ההילולה במירון היא אירוע מרכזי בעם ישראל עבור הציבור המסורתי והדתי, ואנחנו מחויבים לאפשר ולסייע לאירוע לקרות, אבל בצורה בטוחה. נלמד את הדו"ח ונפעל לקיום האירוע בצורה בטוחה השנה".