אאא

בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שפורסם היום (רביעי) ומבוסס על מדגם ארצי של 764 מרואיינים מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה, עולה כי הציבור הישראלי סבור שמשפט נתניהו נגוע בפוליטיקה.

הנשאלים בסקר נשאלו, האם הם סבורים שמשפט נתניהו הוא ניסיון להשתמש בהליך המשפטי למטרות פוליטיות.

42% הסכימו עם טענה זו ו-39% לא הסכימו. ל-19% מהנשאלים לא הייתה דעה.

החלוקה נעשתה על פי תומכי הממשלה וחברי מפלגות האופוזיציה: רוב גדול ממצביעי מפלגות האופוזיציה מסכימים כי משפט נתניהו הוא ניסיון להשתמש בהליך המשפטי למטרות פוליטיות, בעוד מקרב מצביעי מפלגות הקואליציה רוב גדול אינם מסכימים לכך.

כלל המדגם, לפי הצבעה בבחירות האחרונות
כלל המדגם, לפי הצבעה בבחירות האחרונות

חיסון ילדים: 56%מכלל הציבור בישראל תומכים בחיסון ילדים בגילאי 11-5. תמיכה פחותה יותר בחיסון ילדים נמצאה בקרב גילאי 44-25 (כ-46%), אשר מספרם של הורים לילדים בגילאים הרלוונטיים לחיסון גדול בקבוצה זו מאשר ביתר קבוצות הגיל. התמיכה הגבוהה ביותר בחיסוני ילדים הייתה בקרב הייתה באוכלוסייה המבוגרת מעל 65 (73%).

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בתמיכה בחיסוני ילדים בין יהודים לערבים, אך כן בין מחנות הפוליטיים בציבור היהודי: התמיכה גבוהה יותר בשמאל (67%) ובמרכז (62%), מאשר בימין (52%).

עוד נמצא כי תמיכת גברים בחיסון ילדים גבוהה מתמיכת נשים (61% ו-51%). מפילוח הציבור היהודי לפי רמת דתיות, נמצא כי התמיכה גבוהה ביותר בחיסוני ילדים היתה בקרב חילונים (65%), ואחרי כן, ללא הבדלים משמעותיים, כ-50% בקרב דתיים, חרדים ומסורתיים.  

הנשאלים נשאלו בסקר, האם הם חושבים שאיראן, סכנה קיומית? רוב מסוים (54%) בציבור מעריכים כי איראן היא בבחינת סכנה קיומית במידה רבה או רבה מאוד לישראל, כרבע סבורים שסכנתה בינונית ורק מיעוט (13%) כי סכנתה מעטה או כלל לא מהווה סכנה. ההבדלים בין הציבור היהודי לערבי דרמטיים: בעוד רוב גדול (62%) מהיהודים סבורים כי איראן מהווה סכנה קיומית לישראל רק מיעוט (19% ) מהערבים סבורים כך.

התקפה על איראן: 51% מהציבור מסכימים כי על ישראל לתקוף צבאית את מתקני הגרעין של איראן גם ללא הסכמה אמריקנית; פחות משליש (31%) לא הסכימו עם טענה זו. נמצאו פערים גדולים בתמיכה בתקיפה בין יהודים (תומכים 58%) לערבים (18%). גם כאן הפערים בין המחנות הפוליטיים בציבור היהודי גדולים: בימין כשני שלישים (67%) מסכימים כי ישראל צריכה לתקוף את איראן גם בלי הסכמה אמריקנית, מחצית מהמרכז חושבים כך ובשמאל רק מעט מעל שליש (37.5%). ככלל, לא היה שינוי משמעותי בדעת הקהל סביב איראן בשתי השאלות מאשר במדידה בחודש פברואר.