אאא

חברי כולל 'דרכי התלמוד', בראשות ראש הכולל הגר"י בריזל, מרבני שכונת 'פאר טבריה', הגיעו אמש לביקור מיוחד בביתו של הראב"ד הגר"מ שטרנבוך השוהה למנוחה בעיר טבריה.

אברכי הכולל אשר עמלו בחודשים האחרונים בלימוד הלכות שבת, עמדו בהצלחה רבה בשלל השאלות ההלכתיות ששאל הראב"ד, תוך שהוא ציין את בקיאותם של האברכים בהלכות.

לאחר המבחן בירך הראב"ד את האברכים שנפרדו ממנו לשלום.