אאא

קהל חסידי ואוהדי סאסוב התאספו אמש בראשות האדמו"ר למעמד חנוכת בית המדרש בביתר עילית, בשילוב 'טיש' לרגל ט"ו בשבט.

במהלך המעמד קבע הרבי מזוזה, ולאחר מכן הוא הכתיר את בנו הרה"צ רבי חיים מרדכי לרב בית הכנסת, תוך שהוא מברכו בכל מילי דמיטב.

לאחר מכן הגיע הרבי לבית אחד מחסידיו, שם הוא קבע מזוזה וערך 'לחיים'.