אאא

"מרן התורה איננו", "יתומים היינו ואין אב", כל משפט או פסוק או אמרה חז"לית, שתנסה לתאר את האובדן שבפטירתו של מרן רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, תתגמד אל מול המציאות, תתנפץ על סלעי הכאב.

מאות אלפי בני אדם, התקבצו אל רחובות בני ברק ומבואותיה, וביכו בנחל אנושי אינסופי אחר מיטתו של מרן הנערץ.

אך לא רק רחובות העיר השחירו מאדם, גם גגות הבניינים, חלונות הבתים ושערי החנויות הכילו אלפי מלווים משלהם.

וכך, אל כל מקום שהסתכלת - ראית את המלווים שבדמעות ובכאב נפרדו ממנהיגם.