אאא

כחודש וחצי לאחר פטירתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זכר צדיק לברכה, הבוקר (שני) הושלמה הקמת המצבה על קברו בבית החיים 'זכרון מאיר' בבני ברק.

הקמת המצבה התעכבה עד כה בשל חג הפסח, אך הבוקר, כאמור, הושלמה המלאכה ועל קברו של שר התורה הונחה המצבה.

נוסח המצבה זהה לנוסח שעל קברו של הסטייפלר זצ"ל, אביו של הגר"ח.

וזה הנוסח המלא על המצבה:

רבנו בעל "הדרך אמונה" זיע"א

פה נגנז רבנו הגדול מרן ר' שמריהו יוסף חיים זללה"ה בן מרן ר' יעקב ישראל זללה"ה קניבסקי

בעהמח"ס "דרך אמונה"
והספרים: שיח השדה, נחל איתן, שונה הלכות, טעמא דקרא, שערי אמונה, ארחת יושר, קרית מלך, ברייתות, שקל הקדש
מסכתות: ציצית, תפילין, מזוזה, ספר תורה, עבדים, כותים גרים ועוד ספרים.

יצאה נשמתו בטהרה בפניא דמעלי שבתא בפורים דמוקפים ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב תנצב"ה