אאא

מסכת יבמות, דף ע"ז - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ז - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ז - השיעור באנגלית: