אאא

מדוע שמו של פרשת השבוע 'בלק' נקראת על שמו של שונא ישראל מובהק שרצה להצר והלרע להם? אמנם כל הגויים שונאים את עם ישראל, אלא שהם מסתירים את שנאתם ומחפים על כך במילים ובמליצות, ואילו 'בלק' היה גוי 'הגון', שגילה את שנאתו בגלוי, וגוי 'הגון' שכמותו זכאי שתיקרא הפרשה על שמו.

כאשר ביקש בלק את בלעם הרשע הנביא האנטישמי, שיקלל את עם ישראל, מצא את עצמו בנבואתו מברך את העם, ואף מנבא לו עתיד מזהיר.

וכך אמר בלעם הרשע: אני רואה ומסתכל בשורשיהם העמוקים, ורואה את עם ישראל חזקים כצורים והגבעות הללו, וכל זאת בזכות האבות: אברהם, יצחק ויעקב. והאימהות שלהם: שרה, רבקה, רחל ולאה. היא, המסורת הזאת, היא זו שמגינה עליהם.

לבלעם הרשע היו שלוש תכונות מנוגדות אחת לשנייה: עין רעה - מקנא בזולת. רוח גבוהה - מתנשא. נפש רחבה - בעל תאווה.

חז"ל אמרו: שלושה דברים אופייניים לעם ישראל: עין טובה - השמח בחלקו ואינו מקנא בזולת. רוח נמוכה - איש צנוע. נפש שפלה - מסתפק במועט. עלינו ללמוד את המידות הטובות מהאבות והאימהות שלנו, שהיו סמל לענווה, חסד ונתינה.