אאא

"לא עוד עם לבדד ישכון" - כך הכריז ראש הממשלה יצחק רבין במהלך חתימת הסכם השלום בין ישראל לירדן.

המשפט במקורו נאמר על ידי בלעם, נביא גוי שנשכר על ידי בלק מלך מואב לקלל את עם ישראל. הוא עמד והשקיף על מיליוני היהודים וקרא: "הן עם לבדד ישכון".

רבין כנראה רצה לתקן את קללתו של בלעם ולהכריז שמעתה ואילך לא נהיה בודדים, אך דבריו של בלעם נאמרו כברכה מיוחדת שהיא סוד ההישרדות של עם ישראל.

הרב יחיאל קוצר בשיעור לפרשת בלק על האיזון הנכון שבין חיים מתוך מעורבות בעולם והשפעה על הסביבה לבין הצורך שלנו לשמור על ייחודיותנו הנצחית כבניו של אלוקים.

צפו בשיעור.