טור מרתק

סוד קנין התורה – ידוע לשטן! // ורד שאלתיאל

אתה מרגיש לפעמים קושי לשבת וללמוד? בקושי מצליח 'לסחוב' את הסדר? אתה שוקל אם לקום או ללמוד עוד 5 דקות? אתה נורמלי ובסדר! כך היה – בכל הדורות! (טור, יהדות)

ורד שאליתיאל | כיכר השבת |
(צילום: יונתן זינדל פלאש 90)

מישהו חושב – שלא מגיע לך חלק בתורה...

מיום קבלת התורה השטן קיבל תפקיד:

להיות המסית ומדיח – להרחיק אותך מהתורה!

ומאז, הוא עושה את תפקידו בנאמנות - דור אחרי דור.

מה עשה השטן בשעת מתן תורה?

האם השטן הוא - היועץ למלך?

בשעת מתן תורה, בא השטן לקב"ה ושאל אותו:

היכן התורה? אמר לו:

אצל בן עמרם (רש"י על המדרש באיוב, כ"ח, י"א).

הלך השטן למשה רבנו, אמר לו היכן התורה? ענה לו: אצל הים.

הלך השטן לים, שאל אותו היכן התורה? "לא בי היא, לך אצל בן עמרם".

חזר השטן למשה רבנו, ושאל בשנית: היכן התורה?

השיב לו משה רבנו: אצל התהום.

הלך השטן לתהום ושאל אותה: היכן התורה?

ענתה לו: "אין עימדי, לך אצל בן עמרם".

חזר השטן למשה רבנו, ושאל אותו: היכן התורה?

השיב לו משה: אצל הקב"ה.

וזהו שנאמר באיוב: "תהום - לא בי היא, וים אמר - אין עמדי" (איוב כ"ב).

מדוע השטן מחפש בדבקות את התורה?

רבי נתן אומר – ה'פלא ופלא'! האגדה הזאת - אינה מובנת!

והוא שואל כמה שאלות:

מדוע השטן מחפש בדבקות את התורה? מה לו לתורה?

הרי הוא המתנגד הראשי למי שרוצה ללמוד תורה.

הוא השונא - הכי גדול של התורה ולומדי התורה!

מוהרנ"ת שואל עוד שאלה:

מדוע הקב"ה היה צריך לענות לשטן על שאלתו?

האם הקב"ה הכתיר אותו להיות – 'יועץ למלך'?

ושאלה נוספת: ממש מפליא – מדוע משה רבנו הטעה את השטן, ואמר לו, שהתורה - אצל הים, ואח"כ אמר שהיא - אצל התהום?

מה הסוד שטמון באגדה זו?

שטן! למה אתה מחפש את התורה?

הקב"ה נתן לשטן כח להתגרות בכל מי שרוצה ללמוד ולקיים את התורה.

השטן קיבל 'תפקיד' ראשי - בקנין התורה: הוא ה'אחראי' לקושי שלך 'לקנות' את התורה, והוא גורם לך לעבוד קשה ולהתייגע, כמו שנאמר:

"יגעתי ומצאתי – תאמין, מצאתי ולא יגעתי – אל תאמין"! (מגילה ו', ב).

בזמן מתן תורה, השטן קטרג על ישראל, ושאל: מדוע לתת להם את התורה? ולכן, משה רבנו ענה לו בחכמה, ואמר לו:

"אצל הים" - לא ניתן להשיג את התורה בקלות!

'יורדי הים' – הראויים למעשי ה' ונפלאותיו!

רק מי שיהיה: "מוכן למסור נפשו, ולירד - לתוך מעמקי הים",

יצליח להגיע לתורה, וזה שכתוב: "יורדי הים..." – כי:

"התורה עמוקה – מני ים" ולכן, אומר משה רבנו, מי שמוסר נפש על התורה, אין לשטן זכות לקטרג עליו, כי הוא קנה את אותה – בנפשו ממש!

קנין התורה - תלוי בבחירה, ולכן – התורה לא נתנה למלאכים!

הבחירה 'מייצרת' קשיים ומניעות: השטן לא נח לרגע, והוא 'מייצר' רעיונות במסירות נפש, כיצד להפריע לך להשיג את התורה, כי המטרה היא:

"למען לנסותך" – אם אתה באמת רוצה לקבל את התורה - תתאמץ ותשקיע!

משה רבנו ענה תשובה נפלאה:

רק אם תהיה כמו 'יורדי הים' וחותרים עד התהום ממש – תשיג את קנין התורה.

הרצון מנצח את כל - הקשיים והמניעות!

הקושי והבחירה – מחדדים את הרצון, ונותנים כח להילחם ביצר הרע!

"ראה נתתי לפניך היום" – ובחרת בחיים...

אתה חייל לוחם - והמלחמה קשה ויומיומית!

אבל, משה רבנו שולח לך נחמה ואומר- "לא בשמים... ולא מעבר לים!"

אתה לא באמת צריך לעלות לשמים, או ללכת מעבר לים, כי באמת:

התורה מאוד קרובה אליך...

מדוע משה רבנו שולח את השטן - לים ולתהום?

סוד קנין התורה הוא, שבאמת:

"קרוב אליך הדבר מאוד - בפיך ובלבבך לעשותו"!

עיקר קנין התורה תלוי - ברצון הלב ובפה!

אז - מה צריך לעשות כדי שיהיה לך חלק בקניין התורה?

להוציא את הרצון שבוער בך - מהכח אל הפועל!

(עפ"י ליקוטי הלכות יו"ד, הכ' כלים, הלכה ד').

בלב שלך בוער הרצון להתחבר למשהו אמיתי שנותן - חיים וחיות!

גם לך עולה השאלה – מה התכלית?

מטמינים באדמה - ומכסים בעפר?! זה התכלית???

מסופר על מוהרנ"ת שבילדותו היה רגיל לשבת עם זקנו הרב ר' יצחק דאנציג ז"ל במזרח, וגם הכיר טוב את הזקנים שישבו במזרח.

פעם אחת, כשאחד הזקנים מת, הוא התחיל לשאול - היכן הוא?

וענו לו שמת. ושאל: "מה נעשה עימו"?

"והשיבו לו שמטמינים אותו בארץ, ומכסין אותו בעפר".

ומאז, היה קשה לו: "מה זה"? "זהו התכלית של כל העולם הזה"?

"ומאז, התחיל לבעור בליבו, והתחיל לחפש מהו התכלית".

(כתבי רבי שמואל הורביץ זצ"ל).

מה התכלית – אם לא לנענע לי את הלב? לתכלית!

כשמבינים שיש תכלית, מתחזק הרצון לשאוף ולהגיע לתכלית האמיתית, ולכן, צריך – לבטא את רצון הלב - בפה!

הרצון של הלב, חייב – להתבטא ולהתגלות בדיבור!

והדיבור יעורר בך – עוד ועוד רצון וכיסופין, ויחזק את ליבך, להמשיך:

לחתור ליעד הנכסף! ולבסוף:

תתגבר על כל המכשולים! ותנצח! אתה חייב לנצח!

"יגעת ומצאת תאמין" - זאת הבטחה!

אין דרך אחרת! ככה זה עובד - בכל דבר!

כשסימנת את המטרה, תחזק את הלב ותבטא את הרצון.

כך, תקבל כח להתגבר על המכשולים שבדרך.

"אין הקב"ה בא בטרוניא - עם בריותיו".

הקשיים לא נועדו – להכשיל אותך!

הקשיים שתתמודד איתם, יהיו – רק לפי הכוחות שקיבלת!

רק לנסות אותך, ולחזק לך את הרצון! ולהרבות שכרך! בזה ובבא!

רק תגלה את הרצונות שטומנים בליבך! תוציא אותם... תדבר!

הדיבור נותן – תוקף ועוצמה לרצונות!

והוא עוזר להם לצאת מהכח אל הפועל, ולהתממש!

איך מקבלים את התורה? מאויבי תחכמני

משה רבנו אמר לשטן, שהתורה בשמים אצל הקב"ה – אמת לאמיתה!

והוא התווה דרך – כיצד להוריד את התורה מהשמים לארץ:

תתייגע תשבור את המניעות - ותזכה לתורה!

"מאויבתי תחכמני" – ניתן ללמוד ממסירות הנפש של השטן, עד כמה התורה חשובה, וכמה שווה להתאמץ – כדי להשיג אותה...

ומסיים רבי נתן ואומר, שרק מי שחס על נפשו, ומסתכל על האמת:

יכול לשבור את המניעות ע"י - תוקף החשק והרצון!

מסיים רש"י ואומר דבר נפלא: אמת – היא חותמו של הקב"ה,

מי שמחפש את האמת - בוודאי יזכה לידע - היכן האמת!

תחילתה יסורין – ובסוף שלווה...

תעיר את הרצון בלב ותתחיל לדבר, כי - "בפיך ובלבבך לעשותו".

"לא עליך המלאכה לגמור" – אבל, גם לא להבטל...

"תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי" – היא שעמדה לאבותינו...

תורה זו – מגנה ומצלה...

תורה שלמדת מתוך צער - אין לשטן רשות לקטרג עליה!

תצלול לים תרד לתהום...

בסוף תהיה כ - "מלאכי אלוקים - עולים ויורדים..."

שנזכה - אמן!

לטור הקודם בנושא >> לחץ כאן <<

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות