אאא

בבית החיים פוניבז' בבני ברק נראה היום (רביעי) מחזה נדיר. חופה של חתן וכלה התקיימה בתוך בית הקברות, בסמוך לציוני גדולי הדור.

המדובר בחופת משפחות רוט ובמברגר, כאשר החתן הוא יתום מאב, והחופה נערכה סמוך לקברי הרבנים הטמונים במקום.. את החופה ערכו בבית העלמין, כסגולה נגד מגיפות.

מקור הסגולה הוא בשנת תרס"ה, אז החלה העדה התימנית בארץ-הקודש לסבול ממגפת ילדים שרק הלכה והחריפה. אנשיה היו אובדי עצות ותרו אחר פתרון כלשהו או סגולה מובטחת.

היו אלה בני הקהילה האשכנזית בירושלים שגילו את אוזנם אודות סגולת חופת היתום והיתומה בבית הקברות. אגודה ייעודית של בני קהילת תימן שהתמקדה בסיוע ליתומים וליתומות, ארגנה שמחת כלולות של יתום ויתומה והיא התקיימה בהר הזיתים כאשר מיד לאחר מכן נעצרה המגפה באורח פלא.

הטעם לסגולה זו, כפי שמופיע בספר 'אוצר כל מנהגי', מחזק במיוחד: מדובר בשילוב של קיום מצוות צדקה כאשר משיאים יתום ויתומה עניים, ועושים את זה בבית הקברות, על מנת להראות לאנשים שאין להם מה לדאוג מן הקבר; אדרבה, כולם ששים במחול בבית הקברות, ועל ידי שמורידים את הפחד מפני המגפה - ניצולים ממנה.

היום כאמור, שיחזר גאב"ד חניכי הישבות הגר"מ גרוס את הסגולה וקיים את החופה בבית החיים בבני ברק, בתקווה לעצירת מגיפת הקורונה.