"שפעת החזירים" בתורת הסטייפלער

לרגל יום השנה לרבי ישראל יעקב קנייבסקי, הסטייפלער, הלכנו ללמוד מתורתו איך היה מתמודד עם שפעת החזירים? (איצטלה)

היום, כג באב, מלאו כ"ד שנים לפטירתו של הגאון רבי ישראל יעקב קנייבסקי. אם נרצה לכתוב אפילו מקצת משבחו לא נוכל, ואם ננסה להביא מעט מזעיר מתורתו אין מקום.

הלכנו לבדוק בעניינים אקטואליים. שפעת החזירים משתוללת, אולי זו אפילו מגיפה. פתחנו את הספר ארחות רבינו, שכתב תלמידו המובהק, וחיפשנו - מה עושים בשעת המגיפה, המחלות והצרות. מעט ממה שמצאנו נביא כאן.

* * *

בשנת תשל"ח, קיבל מכתב מישיבת מיר, שנפטרו במשך זמן קצר ארבעה אברכים ובחור, ה"י. שלח אליהם רבינו מכתב שאינו יודע מה לעשות.

לתלמידו, הרב הורביץ מחבר הספר ארחות רבינו, אמר שמן הראוי לומר תפילת יום כיפור קטן, ואף לתקוע בה בשופר, אלא שבישיבות לא נהגו לומר תפילה זו.

שאל הרב הורביץ את הסטייפלער, אולי ראוי שיעשו משמרות לימוד תורה, כדי לעצור את המגיפה. ענה לו - אמנם זו מצווה חשובה, וראוי להוסיף זכויות, אלא שבגמרא כתוב שתפילה עוזרת, ואנו מדעתינו לא יכולים לחדש שדברים אחרים עוזרים.

* * *

יהודי חשוב אחד חלה. שלח לסטייפלער לשאול לעצתו מה לעשות. שלח אליו בתשובה, שכדאי שיתחזק במיוחד במצוות הכנסת כלה, ויקים קרן מיוחדת למצווה זו.

ולמה?

כתוב במשנה: אלו דברים שאין להם שיעור..... וביקור חולים, והכנסת כלה, ולוית המת וכו´. התנא כתב הכנסת כלה בין ביקור חולים ללוית המת, לרמוז לנו שהכנסת כלה יכולה להפריד בין ביקור חולים ללווית המת.

* * *

אבל מאידך, כתב רבינו, שכל היסורים הבאים על האדם נגזרו עליו מראש השנה, ואינו יכול להנצל מהם כלל וכלל. ואם ישתמט מאיזה עול שמביא לידי סבל, יבוא במקומו עול אחר.

והרבה שלוחים למקום: מחלות, עניות, בזיונות, קטטות עם אשתו או עם מכריו ושכניו, לחץ של בעלי חובות, דכאון בלי סיבה, אבידת החן, שעמום, ועוד כהנה וכהנה.

דוגמא מעניינת, שאולי לא כאן מקומה, הביא, שאם אשה מונעת הריון כי קשה לה בחייה, זה לא יועיל לה, והעול והקושי שנגזרו עליה יבוא לה ממקום אחר.

* * *

דבריהם הם זכרונם.

ספריו הם:

קהילות יעקב - חידושים על כל הש"ס.

ברכת פרץ - פרפראות על התורה וגימטריאות.

חיי עולם - דברי מוסר.

שיעורין של תורה - על המידות והשיעורים שבתורה.

קריינא דאיגרתא - אוסף מכתבים ששלח.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות