עמירן דביר


"דעמירן בעלמא"

מדוע הכהנים בדרגה גבוהה יותר? / עמירן דביר

על ההבדל בין אמירה לדיבור, על דרגתם הגבוהה של הכהנים ומה היא הסיבה לכך. עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע "אמור" (פרשת השבוע)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

עשרת הדברות בפרשת השבוע? / עמירן דביר

האם בפרשת קדושים מוזכרים עשרת הדברות, מדוע דווקא פרשה זו נאמרה בהקהל, המקור לאיסורי לשון הרע ורכילות וההרס העצום שהם גורמים (יהדות)

1
| עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

מדוע חוזרת הסיפרה ארבע בליל הסדר? / עמירן דביר

על ארבעה מקרים של הודיה, על הקשר שלהם לארבע הכוסות ומדוע הסיפרה ״ארבע״ חוזרת על עצמה כמה פעמים בליל הסדר. עמירן דביר בטורו השבועי (יהדות)

עמירן דביר |

המיוחדות הרוחנית ששמורה רק ליהודים / עמירן דביר

על ששת דרגות הטומאה, על סיבת טומאתה של היולדת ועל מיוחדות רוחנית ששמורה רק ליהודי (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

הקשר בין הנחש, המן האגגי וחווה / עמירן דביר

מדוע ארך משתה אחשוורוש מאה ושמונים יום, על הקשר בין המן הרשע לנחש הקדמוני, על הקשר בין חוה לאסתר ועל סגירת מעגל. עמירן דביר בטורו השבועי (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

עמירן דביר: "כך הפכתי לבן אדם"

את מה אמורים לספור, מהו הדבר שאין ראוי לסופרו, על תשובת המשקל ועל סבא חדש נולד. עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

זו הסיבה שמיהרו כל כך בבניית המשכן

על הקשר בין שמירת השבת לחטא העגל, על סיבת המהירות בבניית המשכן, מדוע ציווה הקב״ה להקימו רק לאחר שלושה חודשים ומדוע דווקא בראש חודש ניסן (פרשת השבוע)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

מדוע בכלל אסור לספור את עם ישראל?

על משמעות המילה ״תשא״, על הדבר שגורם לכפיפות הראש, על מגנט רוחני ומדוע אסור לספור את עם ישראל. עמירן דביר בטורו השבועי על הפרשה (פרשת השבוע)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

זו הנוסחה לצאת מהגלות / עמירן דביר

על סיבת השמטת שמו של משה רבנו מפרשתנו, על סירוב פקודה והעונש שבא בעקבותיו, על סיבת התארכותה של הגלות הרביעית ואיך היא תסתיים (יהדות)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

"בעל המנגן" שהשתדרג לבן תורה // עמירן דביר

על חשיבותה של התרומה, על הדרגות בה, על אבנים יקרות שהפכו לפחותות ועל ״בעל מנגן״ שהשתדרג לבן תורה. עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (יהדות)

2
| עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

עמירן דביר: כך משיגים שמחה אמתית

על דיני עבדים, מדוע בחרה הפרשה לפתוח בהם, על משנכנס אדר מרבים בשמחה, מהו מקור השמחה האמיתי ואיך משיגים אותו (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

מדוע לא היה חשש שיתרו יחזור לסורו? / עמירן דביר

על מידת הדין ומידת הרחמים, על הערב רב, על מה זכה יתרו ומי הבטיח שלא יחזור לסורו. עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

הקשר בין ״משיב הרוח ומוריד הגשם״ ל״מחייה המתים״

מה הקשר בין תפילת "משיב הרוח ומוריד הגשם" לברכת "מחייה המתים"? הזמר והיוצר עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

השמיעה הסלקטיבית של עם ישראל / עמירן דביר 

על שמיעה סלקטיבית, על הקש ששבר את גבם של ישראל, על מידת קל וחומר, על עבודה זרה ועל שלושת זמני הגאולה. הזמר והיוצר עמירן דביר בטורו השבועי על הפרשה (פרשת השבוע)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

לנהוג ב"רבנות" זה מקצר חיים / עמירן דביר

מה מקשר בין חומש ״שמות״ ל״בראשית״, על ״רבנות״ שקיצרה עשר שנות חיים, על כפיות טובה, על שבועה שהצילה ואיך כמעט נעשה יוסף מלך מצרים (פרשת השבוע)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

הבכי של יוסף וחוסר היכולת להתאפק

על המשך סיפורם של יוסף ואחיו, מה גרם ליהודה לשנות את דיבורו המפויס לדיבור קשה, מדוע בכה יוסף, מדוע לא בכו שאר האחים, מה הוא הדבר הנורא שאותו גרם יוסף על ידי שלא יכל להתאפק (יהדות)

1
| עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

שני מליארד, שש מאות מליון, חסר אחד / עמירן דביר

אם תהיתם כמו כולם, היכן היה הצבא בשמחת תורה, או איך קורה שזרועות המודיעין לא תמיד מצליחים, או איך כולם פספסו את ההפתעה שלמוחמד דף יש ידיים ורגליים? זו התשובה. עמירן דביר בטורו השבועי (יהדות)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

הבן המועדף: מדוע יוסף נחשב לעיקר תולדות יעקב?

על קשר חזק עם חברותא. על הבן המועדף, על כתונת פסים, על שלווה שגרמה לצער, ומדוע דווקא יוסף נחשב עיקר תולדות יעקב. עמירן דביר בטורו השבועי על הפרשה (יהדות)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

האם אכן יעקב היה צריך לשלוח מתנות לעשיו?

מי היו המלאכים, האם נהג יעקב כשורה כששלח מתנות לעשיו, מדוע מסר יעקב נפשו בשמירה על צאן לבן ומדוע נענש יעקב על שהחביא את דינה מפני עשיו. עמירן דביר בטורו השבועי על הפרשה (יהדות)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

כיצד צדו את בעל החיים האכזרי?

היכן התפללו יצחק ורבקה, איך תפילותיהם קיצרו את ימיו של אברהם, על ההבדלים בין יעקב לעשיו, על בעל חיים נדיר ואכזרי, על טענותיה של רבקה ותשובתו של שם בן נח, על סיבת אהבתו של יצחק לעשיו ועל מיקומו של ראשו של עשיו (יהדות)

עמירן דביר |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר