ישראל במלחמהישראל במלחמה
ליארצייט של הרמ"ק

הקב"ה נותן לאדם כח - כדי שיחטא כנגדו?

הקב"ה מחיה את האדם, בכל רגע ממש. אם הוא יפסיק להחיות אותו לרגע אחד, ידוע מה יקרה. והכלל: אין רגע, שהאדם לא ניזון ומתקיים מכוח ד' // מאמר ליארצייט של הרמ"ק (חרדים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
ציונו של הרמ"ק (צילום: אריאל פלמון, ויקיפדיה)

ליארצייט של רבי משה קורדובירו - הרמ"ק כ"ג תמוז – שבת קודש

המלך שנעלב, רוצה – שתסבול עלבונך!

רוצה רפואה וישועות? תעשה כ'סדר' שעושה הקב"ה!

יצא שמו של ספרו של הרמ"ק 'תומר דבורה' - כ'מחולל פלאות'!

רבים נוהגים ללמוד ממנו קטע קצר בכל יום, שמסוגל:

לבריאים שלא יחלו – ולחולים שיבריאו.

בעל ה'דברי חיים' מצאנז: "ומסוגל להינצל מהמחלה הנוראה".

השל"ה הקדוש: "וכל מי שרגיל בספר הזה, מובטח שהוא בן עולם הבא".

החיד"א: "ואשרי אדם שומע - לשקוד על דלתותיו".

הסבא מקלם: "והוא שולחן ערוך על המידות".

והרמ"ק מעיד: "וסגולתן – יזכה לפתוח לו מידה עליונה מלמעלה".

לאחרונה, יצא הספר עם פרוש פשוט שעוזר להבין את הדברים, ושיתיישבו על הלב.

אני מבקש שתדמה לי –גם במעשי ובמידותי!

אומר הרמ"ק: "האדם ראוי שידמה לקונו" ניתן לבאר בתמצות:

האדם נברא בצלמו של הקב"ה, והקב"ה מבקש מהאדם:

שידמה לו - גם במעשיו ובמידותיו.

גילה הקב"ה למשה רבנו, שמידותיו הם י"ג מידות של רחמים עליונים, שרמוזים בפסוקים: "מי אל כמוך נושא עוון..." וכו'.

אמר הקב"ה למשה רבנו: "שיעשו בפני כסדר הזה ואני מוחל להם".

"יעשו לפני" – לא נאמר - יאמרו לפני!

הקב"ה מבקש שנתנהג במידות שהוא מתנהג עם בניו, שהם:

י"ג מידות של רחמים.

יצר הרע מעכב – איך אנהג במידותיו של בעל הרחמים?

ביום כיפור אומרים את י"ג מידות של רחמים פעמים רבות, ומבקשים שעל אף שחטאנו - ימחל לנו, בזכות מידותיו הרחומות וחסדיו הגדולים.

מי שלומד את הפרוש על י"ג המידות, מרגיש רגשות מעורבים:

מצד אחד, הוא שמח מאוד – שמידותיו של הקב"ה רחומות. אבל, מצד שני:

הוא 'נקרע' בתוכו! ולא מבין - איך הוא יכול לנהוג במידות אלו?

ואולי, זאת הסיבה שמומלץ ללמוד קטע קצר בכל יום מהספר 'תומר דבורה'.

נכון מאוד! זה קשה, ואפילו - קשה מאוד להתנהג במידותיו של הקב"ה.

יש לך כוחות עוצמתיים – תוריד את 'ההסתרה'!

טמונים בך כוחות עצומים! אתה פשוט – לא מודע להם!

הקב"ה לא מעמיד אף אחד, בניסיון שהוא – לא יכול לעמוד בו!

הניסיון הוא 'מציאות' אלוקית, שהקב"ה מוביל ומנהל – ונמצא איתך שם.

רק תגלה את 'ההסתרה' ותראה – שהקב"ה עומד מאחורי הניסיון.

כאשר 'הוסרה ההסתרה' – יותר קל לחשוב בישוב הדעת ולעשות את רצון ה'.

וכך, תוכל לראות את האדם שמולך, רק כ'שליח' של המלך, 'למען נסותך':

כ'מלאך' שנשלח משמים – 'למרק' אותך ולהרבות שכרך, ולהשפיע עליך שפע - ברכות וישועות!

"תפילה לאל חי" – התפילה תתן לך כח וחיות, ותחזק את ליבך, ותצליח לעמוד בכל ניסיון שהקב"ה – יעמיד אותך!

הכל בשביל הניסיון והבחירה – ולהרבות שכרך!

כל מה שקורה עם האדם, הוא בשביל הניסיון - והבחירה!

הכל כדי להיטיב עימך, ולהרבות שכרך, ולהשפיע לך ישועות!

"ונאמן הוא בעל מלאכתך, לשלם לך שכר פעולתך"!

בצלם אלוקים עשה ה' את האדם... מה הוא רחום, אף אתה רחום...

קשה , אפשרי – ושווה!

"מי אל כמוך" – עד כמה גדולים רחמיו של הקב"ה?

"מי אל כמוך" המילה "אל" מראה על כוחו העצום ורב של הקב"ה, שהרי, בכל רגע, הוא יכול לעשות עם האדם, כל מה - שירצה ויחפוץ.

הקב"ה מתנהג עם האדם, מידה כנגד מידה, כפי מעשיו, אבל:

הוא מוכן להמתין לאדם בסבלנות, עד שיתקן את מעשיו.

השבח הגדול שנלמד ממידת 'מי אל כמוך':

אומר הרמ"ק שאעפ"י שיש לקב"ה כח רב ועצום, מידתו היא:

"שהוא מלך נעלב, סובל עלבון, מה שלא יכילו רעיון"!

הקב"ה מלך נעלב – שסובל את עלבונו!

הקב"ה "מלך סבלן" שמוכן 'להיעלב' ולסבול באורך רוח את עלבונו:

דבר לא הגיוני, שלא ניתן להבין בשכל!

המחשבה האנושית לא יכולה ומסוגלת - להבין את הרעיון!

השכל הישר מבין, שאם האדם חוטא, הקב"ה צריך להעניש אותו במקום, כדי שיראה ויבין שיש דין ויש דיין, ולא יחטא שוב, וגם אנשים אחרים ילמדו מזה לקח!

אבל – לא! הקב"ה אינו נוקם מיד את נקמתו, ממי שחטא נגדו – הוא ממתין!

הקב"ה יודע כל מה שהאדם עושה – בשקט, בחושך ובסתר!

"אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עינייך" – הכל גלוי וידוע לפניו!

כל מעשי האדם ותחבולותיו, יצריו ומעללי איש ותחבולותיו!

גם מה שנעשה בחושך, בסתר ובשקט או במרחקים!

בכל לילה כשנשמת האדם עולה למרומים: "עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים".

שום דבר לא התחדש כאן, אבל, נחדד את הדברים...

הקב"ה נותן לאדם כח - כדי שיחטא נגדו בכח זה?

הקב"ה מחיה את האדם, בכל רגע ממש!

אם הוא יפסיק להחיות אותו לרגע אחד, ידוע מה יקרה... והכלל:

אין רגע, שהאדם לא ניזון ומתקיים:

מכוחו העליון של הקב"ה - ששופע עליו!

הקב"ה נותן לאדם מזונות, רפואה ובריאות, וכל טוב שצריך.

הקב"ה משפיע לאדם חיות וחיים, ומה האדם עושה עם זה?

באותם חיים שהוא נותן לו – הוא חוטא נגדו!

ומה עושה הקב"ה ברגעים אלו? ממשיך לתת לו חיים! לא נתפס!

אני נותן לך כח וחיות – ובהם אתה חוטא נגדי?

הקב"ה נותן לאדם כח וחיות בכל גופו ואיבריו, ומה האדם עושה עם הכח הזה? חוטא נגדו – בכח שנתן לו!

כאשר האדם חוטא, הקב"ה יכול, באותו הרגע:

לשתק לאדם את האיבר – שחטא בו!

ואז, האדם לא יכול להמשיך לחטוא!

לא ולא! אין זה ממידותיו של הקב"ה!

הקב"ה אינו מונע מהאדם, אפילו ברגעים אלו, את החיות והשפע!

ותודו, זאת סבלנות גדולה ועצומה!

הסבלנות הזאת – לא נתפסת בשכל אנוש!

בשפע ובטוב שאנו מקבלים מהקב"ה, אנו פועלים - נגד רצונו!

הקב"ה נותן לאדם חיות, ובאותה חיות – האדם משתמש נגדו!

עכשיו ניתן מעט להבין, מדוע העלבון כל כך גדול!

כמה סבלנות צריך בשביל להתנהג כך?

לחטוא בשלי – זאת כפיות טובה שאין דומה לה!

אומר הרמ"ק, הקב"ה יכול לומר לאדם:

"כיון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך – לא בשלי"!

אבל "לא מפני זה, מנע טובו מן האדם! אלא, סובל עלבון"!

ולא רק שסובל עלבון, אלא: "והשפיע הכח והיטיב לאדם טובו, הרי זה, עלבון וסבלנות – מה שלא ישוער"!

אמת! אתה הוא יוצרו ויודע יצרו – ומחכה לתשובתו!

הקב"ה יכול לנקום באדם, ברגע שהוא עושה נגד רצונו, אבל, הוא מחכה לאדם עד שישוב בתשובה.

לכן, מלאכי השרת קוראים לקב"ה "מלך עלוב":

"אתה אל בעל חסד המיטיב, אתה אל בעל כח לנקום ולאסוף את שלך, ועם כל זה, אתה סובל ונעלב, עד - ישוב בתשובה"!

'רצוני הסבלנות' – תחזק את מידת הסבלנות

הקב"ה מבקש מאיתנו, שננהג במידה זו, אומר הרמ"ק: "רצוני הסבלנות"!

שהאדם יהיה סבלן ונעלב, ועל אף שהתנהגו אליו בכפיות טובה:

"ועם כל זה, לא יאסוף טובתו - מן המקבל"!

וזאת, מדרגה מאוד גדולה ועצומה של סבלנות, שצריך לשאוף אליה... לרצות... לבקש... להתפלל על זה... וזאת, עבודת חיים יקרה וחשובה!

הקב"ה רוצה שנתחיל, והוא יאיר לנו את הדרך ויסייע לנו!

עשו בפני כ'סדר' הזה – תתחילו לנהוג כפי ה'סדר' שאני נוהג – ואני מוחל לכם... הכל ברחמיו ובחסדיו - המרובים!

הקב"ה מבקש שתנהג במידותיו, ותמליך אותו עליך!

חטאו נגדך? אל תגיב במקום... תתיישב בדעתך, תמתין... קצת סבלנות...

תעצור רגע ותחשוב: מה הקב"ה היה עושה במצב הזה?

נכון שזה קשה! ואפילו – קשה מאוד! כבר אמרנו?

אם יש לך רצון, תוכל להתקדם צעד אחר צעד...

הקב"ה יודע שקשה לך, והוא מעריך כל התקדמות קטנה שלך...

בבקשה, אל תפסיק להשפיע טובה... לאף אחד!

גם לא למי שחטא נגדך, מוכן לנסות?

יצליח ה' דרכך... ותראה בישועתך!

לע"נ הרמ"ק רבי משה קורדוברו זצוק"ל, שנזכה ללמוד ממידותיו של הקב"ה, ויגאלנו במהרה ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר