כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
היסטוריה ואקטואליה

החרדים שלומדים בסדנאות של דייל קרנגי

ברחבי העולם פועלת חברת הכשרות 'דייל קרנגי', שמכשירה ב-90 מדינות, מאות אלפי איש בשנה, מתוך רעיונותיו; בישראל, לא מעט מהמגזר החרדי מגיעים לקורסים ולסדנאות (היסטורי)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
חרדים סדנאות של ההוגה הנכרי דייל קרנגי (באדיבות דייל קרנגי ישראל)

פרק ט"ז: מסתבר שאין גבול לאייטמים שניתן לספק לגולשי 'כיכר השבת' אודות גדולי ישראל שלקחו רעיונות מההוגה הנכרי דייל קרנגי. כל זאת למרות שהמושג 'חכמה בגוים תאמין', הינו פשוט, ונכתב במפורש בתורתנו הקדושה.

למרות זאת, היו רבים שהרימו גבה כשקראו במדור 'היסטוריה ואקטואליה' אודות מרן המשגיח הגרא"א דסלר, ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, ר"י קול תורה הגרמ"י שלזינגר, ומשגיח ישיבת 'בית מתתיהו' הגה"צ רבי שְׁלֹמֹה בְּרוֹיֶאר שנקטו 'הלכה למעשה' על אמרת חז"ל 'חכמה בגוים תאמין', ולקחו מספר רעיונות מההוגה הנכרי דייל קרנגי וספרו 'כיצד לרכוש ידידים והשפעה'.

כזכור, ביקורת נוקבת כתב החוקר החב"די הרה"ח יהושע מונדשיין ז"ל שלא נרתע וכתב כנגד מרנא מייסד תנועת המוסר רבי ישראל סלאנטר וכתב בהאי לישנא: "תנועת המוסר החדשה אשר מייסדה לא נרתע מלהדפיס ספר של "משכיל" שיסודו בספרו של חכם מחכמי אומות העולם" (כשכוונתו לספר 'חשבון הנפש' שכתב מנדל לפין והודפס בידי הגרי"ס). בעוד מקום הדגיש מונדשיין שכך נהג גם המשגיח הגרא"א דסלר, וכך דבריו: "כידוע מהגר"י סלאנטער שהדפיס ספר שערך אחד המשכילים מתוך ספרו של חכם מחכמי האומות, וכך נהג גם תלמיד-תלמידיו ר"א דעסלער" (כשכוונתו למספר רעיונות שמרן הגרא"א דסלר לקח מספרו של ההוגה הנכרי דייל קנרגי, רעיונות שהודפסו בספר מכתב מאליהו, ואף הובאו בשיחה בהיכל ישיבת פוניבז').

כעת התברר לי שיש חברת הכשרות עולמית בשם 'דייל קרנגי', שנוסדה על ידי דייל קרנגי עצמו בשנת 1912 שמכשירה ב-90 מדינות מאות אלפי איש בשנה, מתוך רעיונותיו כיצד לחיות יותר טוב לזולת, כיצד לרכוש ידידים, כיצד לחיות בזוגיות ושלום בית איכותי, וכך לחיות יותר טוב את מאה עשרים שנותינו בעולם הזה.

בראש השלוחה הישראלית, שפועלת כאן משנת 1973, עומד כיום גלעד ניומן, שכתב תגובה מרתקת אודות חשיפת כותב השורות. המעניין ביותר שגלעד ניומן מעיד שרבים מהמגזר החרדי מגיעים לקורסים ולסדנאות של דייל קרנגי בישראל, כולל: חסידים, ליטאים, ספרדים, וקהילת חב"ד. בכך נראה לענ"ד שהביקורת החריפה של החוקר החב"די יהושע מונדשיין על מרן המשגיח הגרא"א דסלר – יורדת מסדר היום.

גלעד נוימן – דייל קנרגי ישראל (באדיבות המצולם)
"חסידים, ליטאים, ספרדים, וחב"דניקים בסדנאות של ההוגה הנכרי דייל קרנגי" (באדיבות דייל קרנגי ישראל)

להלן תגובת גלעד ניומן ראש שלוחת דייל קרנגי בישראל:

לכבוד הרב ישראל שפירא – מדור 'היסטוריה ואקטואליה' באתר 'כיכר השבת'

תגובה ל"מה המשגיח הרב דסלר למד מדייל קרנגי"

מאת גלעד ניומן, מנכ"ל דייל קרנגי ישראל

קראתי בעניין רב את המאמר על יחס תורת המוסר הישיבתית לשיטת האימון של דייל קרנגי, שיש לי את הזכות לעמוד בראש השלוחה הישראלית של החברה, ואשמח להתייחס לדברים.

ראשית כל, העובדה שגאון מחשבה כמו הרב דסלר, שחינך אלפים למוסר יהודי, השתמש בעקרונות שלמד מדייל קרנגי, היא תעודת כבוד עבורנו. בכל שטח פעולה או סגנון חיים בהם ניתן להשתמש בכללים של שיטת דייל קרנגי מוכיחים את יעילותה, אך העובדה שניתן להשתמש בשיטת אימון מודרנית כדי להנחיל ערכי נצח אמוניים בני אלפי שנים, לאנשים המתמודדים עם אתגרי העכשיו – מוכיחה זאת כפליים.

לגוף הדיון, אציג שלוש שאלות הנוגעות בעניין, ואת התשובה שאני נותן לעצמי. היא תוכל לשמש גם לקוראי כיכר השבת כחומר למחשבה:

מה יש בעקרונות של דייל קרנגי שהובילו את הרב דסלר לשאוב מהן לכתביו על התנהוגיות חיוביות? האם אכן דייל קרנגי שאף להשפיע על אנשים רק 'חיצונית' ואילו שיטת המוסר היהודית מטרתה לשנות את האדם בפנימיות? האם שימוש בשיטת אימון חיצונית עומדת בסתירה לאמת של הדת היהודית?

"חסידים, ליטאים, ספרדים, וחב"דניקים בסדנאות של ההוגה הנכרי דייל קרנגי" (באדיבות דייל קרנגי ישראל)

כדי לענות על זה, כמה מילים: דייל קארנגי חי את רוב חייו בניו יורק. הוא סלל בעצמו את דרכו בחיים, מילד כפרי שהגיע ממשפחה מעוטת יכולת, לאדם ערכי, איש עסקים מצליח – אבל יותר מכל: אדם שהשפיע על חייהם של מיליונים בכל העולם, במשך יותר ממאה שנה.

במסגרת ההכשרות שלו ניסה לבדוק מה גורם לאנשים בחיים לחיות חיים מלאים יותר, מאושרים יותר, בין אם ברמה אישית או מקצועית. הוא חקר כתבים לאורך כל ההיסטוריה, ראיין אנשים ומהניסיון שלו ושל המשתתפים, מצא עקרונות ישימים ופיתח שיטת אימון והכשרה מעשית, שככל שניישם אותם יותר, כך נצליח להגשים מטרות ויעדים בחיים, מעל לכל להיות אנשים טובים יותר שעושים טוב יותר בעולם.

בוגר חרדי של אחת התוכניות שלנו, המשמש כרב קהילה פה בארץ, סיפר לי כבר לפני שנתיים על מידת ההשפעה של תכנית ההכשרה עליו, לא רק במישור המקצועי וביחס לאנשים, אלא גם כשיטה שסייעה לו בעבודת האלוקים, בסדר וארגון החיים, ובהשפעה של מוסר יהודי ודרך החיים היהודית על אנשים רבים אחרים.

"חסידים, ליטאים, ספרדים, וחב"דניקים בסדנאות של ההוגה הנכרי דייל קרנגי" (באדיבות דייל קרנגי ישראל)

ממנו למדתי על כמה עקרונות ביהדות – שמתכתבים יופי עם שיטת האימון של דייל קארנגי. אמנה אותם על קצה המזלג: 1. "אחר המעשים נמשכים הלבבות" – האין זו מובאה תורנית המאששת את ההנחה שיש להסתייע בשיטות אימון שמטרתם שינוי פנימי הנגרם כתוצאה ממעשים חיצוניים? 2. בפרקי אבות למדנו: "הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות" – האם אין זו שיטת אימון הגורסת כי אימון על חיוך לכל אדם, פשוט סבר פנים יפות מבחינה חיצונית, יגרום גם לשינוי פנימי? 3. לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה" – האם פתגם זה לא מחזק את העובדה כי עלינו לאמן את עצמנו בהתמדה, כדי להפנים בסופו של דבר ערכים פנימיים בצורה עקבית?

במשך שנים רבות זכינו ועדיין זוכים לעבוד עם פנים רבות בעולם החרדי: בין אם החסידים, ליטאים, ספרדים, חב"ד. כולם מתחברים לתהליכי יישום של עקרונות וגישות שהולכות יד ביד עם היהדות ומאפשרות לקחת רעיון וגישה ולייישם הלכה למעשה.

"חסידים, ליטאים, ספרדים, וחב"דניקים בסדנאות של ההוגה הנכרי דייל קרנגי" (באדיבות דייל קרנגי ישראל)

כללו של דבר. אני למדתי מהעובדה שהרב דסלר שילב בשיחות מוסר של ימי חודש אלול, את הכללים שלמד מדייל קארנגי, דבר פשוט שמסכם את הנושא:

  1. שיטת דייל קארנגי איננה יהדות. אבל היא מסתנכרנת יופי עם ערכי הדת.
  2. אי אפשר להיות גאוותן ואנוכי, ולהצליח להתאמן על שיטת דייל קארנגי.
  3. אפשר בהחלט להיות יהודי חרדי, ולהשתמש בפרקטיקות של שיטת דייל קארנגי כדי להתקדם ולהתעלות במדרגות גבוהות בעבודת ה'.

לסיום, ובנימה אישית: שמחתי לגלות שכבר לפני עשרות רבות של שנים צדיק כמו הרב דסלר למד ושילב בשיעוריו כללים מדייל קארנגי. זכיתי בשנים האחרונות ללוות רבנים ועסקנים חרדיים מחוגים רבים שהשתלמו אצלנו, ולקחו מדייל קארנגי כלים לחיים טובים ומשמעותיים. וכיהודי, אני שמח על היותי שייך למורשת עתיקה וחכמה בת אלפי שנים, שהנחלת ערכיה הופכים אותנו לאנשים טובים יותר ומאמינים יותר.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר