כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
היום, יום פטירתו

הצדיק שנולד להורים 'מתנגדים' ביום פטירת הבעש"ט // מאמר

רבי נפתלי מרופשיץ, שהיום חל יום פטירתו, נולד ביום פטירת רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש בשנת תק"כ, להורים שהתנגדו לדרך החסידות, ולמד אצל רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד מתורתו ועל דמותו (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע, שהיום יום פטירתו (ארכיון 'כיכר')

ליארצייט של רבי נפתלי מרופשיץ – י"א אייר

ישראל – על שום מה?

רבי נפתלי מרופשיץ מביא בספרו 'זרע קודש' לפרשה, שב'לכה דודי' בקבלת שבת אומרים: "על יד בן ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה". שואל רבי נפתלי מה זה משנה אם הגאולה תהיה ע"י בן ישי, ומבית הלחמי, או ע"י משהו אחר? העיקר שהגאולה תגיע מהר.

ועונה רבי נפתלי מרופשיץ, שהדבר דומה על מה שכתוב בענין האבקות יעקב עם המלאך, ששם נאמר: "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל".

למה היה ליעקב שינוי שם?

ליעקב היה צער גדול, כשהוא היה בבית לבן, כמו שאמר אח"כ:

"הייתי ביום אכלני חורב, וקרח בלילה ותידד שנתי מעיני, והיה תחת ממשלת לבן בביתו, וארמי אובד אבי שביקש לעקור את הכל, ולבן החליף את משכורתו עשרת מונים".

כשיעקב היה בבית לבן, היה לו מזה הרבה שפלות, ולכן:

נקרא יעקב לשון: עקב - שהיה עובד את ה' יתברך בבחינת עקב.

כשיעקב היה בבית לבן, הוא קיים את המצוות כפשוטו, ולשמור עצמו ממעשים רעים, שלא ללמוד ממעשי עשו ולבן.

יעקב עבד את הקב"ה בבית לבן בהכנעה גדולה, כי ידע, שאז:

עבודתו היא - בבחינת עקב.

אבל, אח"כ הגיע העת: שיתגדל, ויהיה מלך וראש, ויהיה לו טובות גדולות, וזה מה שכתוב: "לפני כבוד ענווה" (משלי טו, לג).

ככה זה הולך? כן!

קודם שהאדם מקבל טובות, חייב שיהיה לו הרבה מלחמות ומניעות, כי יש מקטרגים שמונעים ממנו את הטובה, ולכן:

"והצדיקים תחילתן יסורין - וסופן שלווה" (ב"ר סו, ד).

ולכן יעקב נאבק ועשה מלחמה עם המלאך, שאמר לו אח"כ:

"לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל"!

אתה כבר לא צריך לעבוד את הקב"ה בבחינת 'עקב', אלא:

"רק ישראל יהיה שמך, אותיות - לי ראש, במוחין גדולים חכמות עליונות".

איך יראו המצות בעתיד הקרוב?

בקרוב מאוד, המשיח יגיע ונקיים את המצות בדרך הזאת, כמו שאמרו חז"ל: (נדה סא ע"ב) "עתידים מצות להיות בטילין לעתיד".

ומפרש רבי נפתלי מרופשיץ במקום אחר, שהכוונה:

"שלא נצטרך לקיימם בגשמיות, רק בדרך רוחניות" (בפ' וישלח דף עח).

בדיוק כמו שהיה בעבר, כי התורה קדמה לעולם אלפים שנה, וכל המצוות היו כתובות בה, ואז, לא היה שום גשמיות, ולכן:

שיש מציאות לקיים את המצות – בלא גשמיות.

וגם המלאכים ביקשו לקיים את התורה בדרך הזאת.

ישראל – ראש ושר!

רבי נפתלי מרופשיץ נולד ביום פטירת רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש בשנת תק"כ, להורים שהתנגדו לדרך החסידות, ולמד אצל רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, ורבי אלימלך מליז'נסק, ידוע שהשם ישראל כפשוטו הוא:

"לי ראש" - שיהיה ראש ושר.

כמו שבאמת היה אח"כ, אבל:

כוונתו של יעקב, לא היתה שהוא יהיה - 'ראש'!

כל מגמתו היתה שהקדוש ברוך הוא יהיה שר ומושל, ותתגלה מלכותו לעולם! וזה ישראל - ישר אל, שהאל יתברך יהיה השר ומושל.

כל אחד ואחד מישראל, קרוי: "בני בכורי ישראל" כי כל מטרת חיי היהודי להגדיל ולרומם את שמו של הקב"ה, ולגלות שהוא:

'לי ראש' - הראש השר והמושל על השמים ועל הארץ – ואין עוד!

לע"נ רבי נפתלי צבי הורביץ בן רבי מנחם מנדל ואימו הצדקת מרת בילה זכות הצדיקים תגן על כלל ישראל, ונזכה במהרה לגאולת הפרט והכלל בחסד וברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר