מאמר מיוחד ליארצייט

צריכים סגולה לזיווג או לפרנסה ברווח? זו סגולת ה'בני יששכר'

להוריו נפטרו כמה ילדים, ולכן, התייעצה אימו עם דודה רבי אלימלך מליז'נסק, והבטיח לה רבי אלימלך שיוולד לה בן שיחיה ויאיר את העולם בתורתו הקדושה, והורה לה לקרוא לו בשמו אלימלך. מאמר מיוחד לרגל יום פטירתו של ה'בני יששכר' (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
סמוך לקברו של הבני יששכר (צילום: חצר נדבורנא)

ליארצייט של ה'בני יששכר' רבי צבי אלימלך מדינוב – שבת ח"י טבת

היכן מצוי אור המשיח? ועוד כמה סגולות

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב מכונה ה'בני יששכר' על שם ספרו, ומוכר גם בספרו 'דרך פקודיך'.

מרבותיו: ה'חוזה' מלובלין, רבי מנחם מנדל מרימנוב, המגיד מקוז'ניץ, ה'אוהב ישראל' מאפטא ועוד.

אביו צאצא של רבי שמשון מאוסטרופולי, ואימו אחיינית של רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושא.

לקרוא לו אלימלך?

להוריו נפטרו כמה ילדים, ולכן, התייעצה אימו עם דודה רבי אלימלך מליז'נסק, והבטיח לה רבי אלימלך שיוולד לה בן שיחיה ויאיר את העולם בתורתו הקדושה, והורה לה לקרוא לו בשמו אלימלך.

אימו נבהלה מהרעיון הלא מקובל... וקראה לו בברית צבי אלימלך, לאחר הברית אמר לה רבי אלימלך מליז'נסק, שהשם צבי אינו מלך, ואם היתה קוראת לו רק בשמו, היה מגיע לדרגתו – ממש! ועכשיו, הוא יגיע רק לחצי מדרגתו...

חידש סגולות - סגולה לזיווג

ה'בני יששכר' חידש הרבה סגולות:

סגולה לזיווג במהרה: לומר 4 פעמים ביום, פרק קכ"א בתהילים "אשא עיני אל ההרים".

סגולה לפרנסה: "אכילת מצה היא סגולה להמשיך פרנסה לכל השנה" כי בפסח נידונין על התבואה.

פיזור פרחים - בחג שבועות

מהו המקור לפיזור פרחים? מסביר ה'בני יששכר' עפ"י מדרש רבה:

משל למלך שהיה לו פרדס, וביקש המלך מאחד העובדים לדאוג לטפח את הפרדס, שיגדלו בו גידולים טובים ויפים.

לאחר תקופה, המלך הגיע לפרדס וראה שהוא מלא עשבים וקוצים יבשים, וחסר חיות, יופי והדר, אבל, לאחר מבט נוסף בפרדס - שמח המלך, כי:

"והציץ באותן החוחין וראה בו 'שושנה' אחת של 'ורד', נטלה והריח בה, ושבה נפשו עליו, אמר המלך:

בשביל שושנה זו – ינצל כל הפרדס" (ויקרא רבה כג', ג').

וכותב: ישראל משולה ל'שושנה' של 'ורד' – והעולם כפרדס.

המלך רצה להשמיד את הפרדס, אבל:

ראה שושנה של – ורד! ואמר, שבזכות שושנה זו – ינצל הפרדס!  

אור הזוהר הקדוש – מאורו של משיח

ה'בני יששכר' מדבר הרבה בחשיבות ספר הזוהר, ואומר שהזוהר הקדוש נכתב מהארת האור הגנוז:

ויאיר לנו עד שיאיר – אורו של מלך המשיח!

ומקובל, שמי שיעסוק בספר הזוהר (גם גריסה) ואף שאינו מבין מאומה, ורק גורס:

"אמת שמקובל בידינו, שגם מי שלא ידע כלום, אף על פי כן, לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש" (הוספות מהרצ"א, ט').

אומר ה'בני יששכר': "הבן כי אי אפשר לפרש...".

כי הוא: "האור שהאדם מביט בו, מסוף העולם ועד סופו".

ובימים אלו, כבר לא צריך הסבר... כולנו רוצים להציל עוד חייל ועוד יהודי שלא יפגעו, ושהקב"ה ישמור את כולם בריאים ושלמים בגוף ובנפש, אמן!

אומר ה'בני יששכר" שרשב"י הקדוש נקרא בוצינא קדישא - הנר הקדוש, כי על ידו:

"נתגלו סודות התורה באתגליא, סוד האור 'כי טוב' - שגנוז בתורה.

ונקרא ספר הזוהר:

"מלשון אור מזהיר" כי אורו מבהיק מסוף העולם ועד סופו.

"בזהר דא יפקון מן גלותא" – הדרך להביא את המשיח ברחמים

גריסת הזוהר הקדוש עושה כמו 'פוליש' לנשמה, מאירה ומזככת כל פינה, עד שהנשמה מאירה ומגלה מהו:

רצונה האמיתי  - דבקות וחיבור לאור האלוקי!

כשהנשמה מוארת, קל להתקרב לקב"ה להתפלל ולדבר איתו, ומתגלה הסוד שמביא אושר אמיתי ושמחה:

"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש..." קום והאר את נשמתך...

מי ש'טעם' את מתיקות החיבור לאור ה', יודע שזהו - מקור חיותו.

מה מקור הכוח של חיילנו?

"בזהר דא יפקון מן גלותא" – הבטחת רשב"י הקדוש, שע"י לימוד הזוהר הקדוש, יתמתקו כל הדינים ונמשכים רחמים וחסדים, נצא מהגלות ברחמים, ואמר:

"יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין" – זה מה שכולנו צריכים.

אומר רשב"י הקדוש, שכל מטרת הספר הזוהר הקדוש, היא:

"ליקרא דמלכא קדישא" - לכבודו של המלך הקדוש!

כדי ליקר ולרומם, להדר ולשבח לכבודו של מלך העולם...

נמתקו מעל עם ישראל - כל הגבורות בשורשן, ונמשך עלינו - רחמים וחסדים.

"ראוי הוא רבי שמעון שנסמוך עליו בשעת הדחק"...

ראיתם את ה'שמע ישראל'? וצעקת ה'אין עוד מלבדו'? ובאיזה אחדות הדברים נאמרו, בדיוק כפי שאמר רשב"י הקדוש, שבכח האחדות, נוכל לכבוש כל דבר גשמי או רוחני.

"צמאה לך נפשי - כמהה לך בשרי" - ואין תענוג גדולה מזה!

אפשר להבין את המסקנה החדה של ה'בני יששכר'...

מי נקרא 'עובד אלוקים'?

ה'בני יששכר' מבדיל בין עובד אלוקים, ובין מי שלא עבדו, ואומר:

"עובד אלוקים - עוסק בתלמוד ובזוהר, לא עבדו – העוסק בתלמוד לבד, ואינו עוסק בזוהר" (מעין גנים, א', ב').

בשנים האחרונות התפרסמו ביותר קריאת סיפרא דצניעותא, שהם חמישה פרקים מתוך הזוהר הקדוש, והגידו אותם המקובלים:

מעט המחזיק את המרובה, כי הם רוב חוכמת הקבלה שנכתבה בקיצור.

והם: חמישה פרקים כנגד חמישה חומשי תורה.

ולכן, מעלת סיפרא דצניעותא גדולה ונשגבה במאוד מאוד, ואפילו אם קוראים ולא מבינים, או מדלגים על מילים, או טועים במילים, הקריאה:

עושה רושם גדול בשמים, ויורד לאדם - שפע גדול!

כתב הרב ניסים פרץ זצ"ל שהגאון מווילנא כתב, שסיפרא דצניעותא כל כך מתומצת מרוב הסודות בתורה בזוהר תיקוני הזוהר והאדרות, כך:

שכל מילה בו שקולה לעשרה דפים בזוהר הקדוש!

ובזכות העיסוק בזוהר הקדוש, יצאו מהגלות ברחמים, כפי שכתוב:

"בהאי ספר יפקון מן גלותא".

"והמשכילים יזהירו זוהר הרקיע" – שנזכה, אמן!

לע"נ ה'בני יששכר' רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בן רבי פסח ואימו הצדקת איטה, זכותם תגן עלינו, ונזכה במהרה לגאולה ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר