אל תפספסו!

לליל פורים ופורים: כל הסגולות המיוחדות שיש לחג המסוגל

הידעתם כי ניתן לקבל בחג הפורים - הכל, בלי קשר למעשינו. כי בימי הפורים שום קטרוג לא מעכב את - הישועה הכללית והפרטית! | כל הסגולות המיוחדות לחג (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
חוגגים פורים בשנה שעברה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

סגולות נפלאות לימי הפורים

בימי הפורים מתגלה אור מיוחד שנקרא: 'אור הכתר'.

אור שמגלה שהקב"ה רוצה להיטיב לבניו – בלי שום תנאי!

'אור הכתר' - מגלה את מידת הרחמים העליונים:

"וחנותי את אשר אחון" – אפילו אם אינו הגון, ואינו כדאי.

ניתן לקבל ביום - הכל בלי קשר למעשינו, כי:

בימי הפורים שום קטרוג לא מעכב את - הישועה הכללית והפרטית!

(מי שרוצה להעמיק בענין, יקרא את האמרה שכתובה בסיום הסיפור של הבעש"ט למוצ"ש).

כוחנו באחדותינו: נבקש 3 בקשות שיביאו את הגאולה וישועה לכלל ישראל:

קום דוד מלכא משיחא, גלה מלכנו את מלכותך בעולמך, ובנה את בית מקדשך!

כל אחד יתרום את חלקו לבקשת הגאולה, הקב"ה מחכה שנבקש:

והוא ברחמיו הרבים - ישמע שוועתנו ויגאלנו, אמן!

תכין 'כלי' לקבלת השפע

כדי שיתמלאו בקשותיך, צריך להכין 'כלי' לקבלת השפע:

# תהיה ב'תודעה' של טוב ושפע: עצור ותתבונן בטוב שיש לך בחייך, ובטוח שתמצא לא מעט...

# תודה על הטוב והחסד: מי שמודה הקב"ה, מוכיח שהוא יודע מי הביא לו את הטוב, והקב"ה נותן לו עוד טוב, כדי שימשיך להודות.

# בטח ותאמין ברחמי ה': תרגיש בליבך את הבטחון והתקווה בה' יתברך, ושהוא מחכה שתבקש כדי שימלא כל משאלותיך:

ויש ענין שהכל יתהפך לטובה, וישועת ה' כהרף עין - ברגע אחד!

# צדקה מה הוא רחום אף אתה: צדקה ונתינה פותחים את צינורות השפע לתת לך ברכה עד בלי די, ביום זה:

'כל הפושט יד נותנים לו' – אתה תיתן וינתן לך.

# השתדלו והרבו תפילה ובקשה: לב נדכא ונשבר אלוקים לא יבזה, תתפלל בתחינה ליושב מרומים, ותוושע ברחמים.

# שמחה - "כי בשמחה תצאון": תפילה בלב שמח ומקווה עולה במהירות כמו 'טיל' עד כיסא הכבוד, כי:

"ע"י שמחה, תבוא תפילתך – בהיכל מלך" והבן! (ספר המידות).

תכין 'כלי' לאור ולשפע שיורד בקריאת המגילה

האריז"ל אומר, ש"מגילת אסתר" נקראת כך, ע"ש גילוי (מגילה) כל ההסתרות (אסתר), להוכיח שבפורים:

כל ההסתרות של חייך, יכולות להפוך לישועות.

כי בזמן קריאת המגילה:

יורד משמים שפע גדול ועצום לעולם!

יש במגילה קטעים מיוחדים, שכדאי לדעת מראש את סגולתם:

ולכיון בהם בזמן הקריאה, אפילו – מראש לסמן אותם במגילה! 

סגולות בזמן - קריאת מגילה:

בזמן הברכות שלפני - קריאת המגילה: 

לחזק את התקווה ורצון, ולבקש להיות 'כלי' לקבלת השפע העצום שיורד בזמן קריאת המגילה:

לדמיין בזמן הברכות, איך אתה ממלא את ה'כלים' בשפע.

והריקותי לכם ברכה - עד בלי די... אמן!

פסוקים במגילה - המסוגלים לישועה

# פרק ה' פסוק א': "ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית": 

ברגע זה, אסתר המלכה נכנסת לחצר המלך הפנימית, והיא:

השכינה – שנכנסת למקום הכי קדוש ועליון - לבקש על כלל ישראל!

תהרהר – מה תרצה שהשכינה תבקש עבורך?...

סגולה עצומה לקבלת התפילות: 

מי שמרגיש את צער השכינה ומתפלל לגאולתה - ניגאל...

# פרק ח' פסוק ג': "ותוסף אסתר ותדבר... ותבך ותתחנן לו":

תרגיש שהשכינה ממשיכה לעמוד לפני כיסא הכבוד:

'ותוסף' – ומוסיפה לבקש רחמים עליונים על עם ישראל, וגם אתה תמשיך לבקש...

# הושטת שרביט הזהב – רגע המתקת הדינים:

פרק ח' פסוק ד': "ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב..."

זהב הוא – דינים, ורגע הושטת שרביט הזהב הוא:

ברגע זה נמשכים לעולם חסדים עצומים, ונמתקין כל הדינים!

ברגעים אלו, תבקש שיבטלו את כל הגזרות, ונזכה להיגאל.

# פרק ח' פסוק ו': "כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי..."

השנה כולנו מבינים מה פרוש המילים: "ברעה אשר ימצא עמי" סגולה לבקש כאן על צער כלל ישראל.

המתפלל על צער השני – נענה מיד!

ערב פורים - הדלקת נרות למרדכי ואסתר

# בערב לאחר קריאת המגילה – הדלקת שני נרות: אחד לזכות מרדכי בן יאיר והשני לזכות אסתר בת אביחיל, לבקש שזכותם תגן עלינו, וימלא ה' משאלות ליבנו ברחמים...

# לערוך שולחן – כנגד שולחן אחשוורוש – זה כנגד זה:

עריכת שולחן מכובד ויפה עם שתי נרות, מבטל את הקטרוג שהיה מעריכת השולחן המפואר שערך אחשוורוש.

"כל הפושט יד נותנים לו" – חשוב!

אין לדקדק עם אף אחד - "כל הפושט יש נותנים לו": לא בודקים ולא מדקדקים עם אף אחד! לתת לכולם! 

מידה כנגד מידה - הקב"ה לא בודק אם מגיע לך, וממלא בקשותיך!

ביום הפורים, שום דבר לא יכול למנוע ממך את השפע:

"צריך האדם לדעת שכל דיבור ודיבור יקר וחשוב מאוד בשמים! וה' יתברך רק מחכה לאדם שיבקש, כדי לתת לו".

# אין יאוש – קווה לישועת ה': "כי אין שום תנועה של קדושה, ולא שום אנחה וצעקה וכיסופין דקדושה... – נאבד כלל לעולם! כי לא יזנח לעולם ה'"!

סוד מרדכי - צעקה ותשובה!

"ויקרע מרדכי את בגדיו, ויצא בתוך העיר, ויזעק...".

מרדכי עורר את כולם לתשובה, בטענה:

"שאין דבר שעומד בפני הצעקה והתשובה.."!

רצון של רגע – שווה מיליון: אם ברגע זה יש לך רצון טוב לשנות ולשפר, חרטה והרהור תשובה, דע לך:

רגע זה עושה נפלאות, ומוחה מליבך עוד 'חלקיק' עמלק - שורש הרע! 

כל 'אנחה' - שווה יהלום: במהלך השנה, כל אנחת צער מעומק הלב:

עולה לפני כיסא הכבוד, לבקש עליך רחמים!

ביום הפורים האנחה שווה – ממש יהלומים!

השמים פתוחים – מה בקשתך, ויינתן לך...

רצוי להכין רשימה מראש, שהיין לא ישכיח ממך... ולבקש במתנת חינם.

פרק כ"ב בתהילים: לומר כמה פעמים במהלך היום והסעודה, ולבקש בזכות מרדכי הצדיק ואסתר המלכה.

סגולה למציאת הזיווג מבעל ה"מתוק מדבש": לומר בערב את כל ספר תהילים, ולבקש שבזכות מרדכי ואסתר, תמצא את זיווגך עד פורים הבאה.

במהלך סעודת הפורים:

חלה: רצוי להכין חלה מאורכת שמזכירה את העץ שתלו עליו את המן, ולבצוע מראש החלה, כנגד ראשו של המן - שרוצים ל'רוצץ'. 

לומר בתוך הסעודה: 120 פעם: "ברוך מרדכי", ו – 24 פעמים "ברוכה אסתר בת אביחיל". האמירה מושכת אורות וישועות שהיו למרדכי ואסתר – בימים ההם בזמן הזה...

אכילה בשמחה: מתקנת את האכילה ה'לא כשרה' שאכלו בסעודתו של אחשוורוש. 

כתיבה בדף וקריעתו: לכתוב על דף: 'עמלק' ולקרוע אותו (בעצבים...) לדרוך עליו, למחוק אותו, אומנם זו פעולה חיצונית, אבל היא:

מטהרת ומשפיעה על הנפש מבפנים...

מחיית עמלק – מטהר ומאיר ישועות 

עמלק מסמל שהכל קורה במקרה, בהיגיון ובדרך הטבע, ולכן:

מצוות עשה מדאורייתא! לחזור ולשנן: 

אין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך! אין טבע ואין מקרה! 

הכל טוב ולטובה, ומתנהל בהשגחה פרטית מדויקת!

לא נשכח לבקש את שלושת הדברים שמאסנו בהם:

גילוי מלכות ה', גילוי משיח, ובניית בית המקדש...

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

לא נשכח לבקש את שלושת הדברים שמאסנו בהם:

גילוי מלכות ה', גילוי משיח, ובניית בית המקדש...

בימים ההם בזמן הזה, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר