משה קוניץ


היסטוריה ואקטואליה

"הטענות נגד משה קוניץ - שקר וכזב והוצאת שם רע"

הרב אביתר מלאכי, שעסק רבות בכתבי רבי משה קוניץ, מוכיח (לדבריו), שכל אותם מקורות שטענו שמשה קוניץ תמך ברפורמים, והיה בעד בית כנסת מעורב גברים ונשים, והכנסת עוגב לתפילות השבת, אינם אלא שקר וכזב ומדובר בהוצאת שם רע (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

עסק בכתבי רבי משה קוניץ וקבע: "ניכרת גדולתו ובקיאותו"

ר' אביתר מלאכי מחדרה שעסק רבות בכתבי רבי משה קוניץ בתגובה ארוכה ומרתקת לסדרת הכתבות בנושא | בתגובתו הוא מכנה את קוניץ לא פחות מ"רבי משה מקוניץ זצ"ל", וטוען ש"ניכרת גדולתו ובקיאותו" (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם מדפיסי ש"ס משניות השמיטו את המאמר של משה קוניץ?

מדפיסי דפוס וילנא, העריכו את משה קוניץ, ובראש משניות סדר זרעים הדפיסו מאמר שהועתק מספרו; השאלה המסקרנת ביותר, מה עושים היום מדפיסי ש"ס משניות הנפוצים, כ'זכר חנוך', 'מסורת הש"ס' ו'עטרת שלמה', האם השמיטו מאמר זה או לאו? (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה אנו למדים ממרן הסטייפלר זיע"א על משה קוניץ?

נמצאנו למדים מהסטייפלר שיש מושג של תלמיד חכם שנתפס להשכלה וזכה לכפרה, ואין לכתוב כנגדו, כי זה יעורר מחדש עליו את כל הדינים, ולכאורה כך הוא על ר' משה קוניץ (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה דעתו של הפוסק רבי משה פיינשטיין - על משה קוניץ?

בסדרת כתבות ארוכה הבאנו מעט מהפולמוס אודות דמותו של החכם היהודי משה קוניץ האם היה "משכיל" או תלמיד חכם; מהי דעתו של הפוסק מארה"ב בנושא? (היסטוריה)

11
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כך סוקר משה קוניץ "המשכיל" בעיתונים החרדים

במגזין 'קולמוס' של שבועון 'משפחה' הובא מאמר בו הובא בקצרה הפולמוס על משה קוניץ אם היה משכיל או תמים, אך ב'המבשר תורני' הוא אוזכר אך לא הובא דיון אודות האיש (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הקנאי שהשווה את טעותו של קוניץ ל"טעות" הנצי"ב ורבי עקיבא

הקנאי שהשווה את טעותו של משה קוניץ שתמך ברפורמים, ל"טעותו" של הנצי"ב מוולאזין שתמך ב"חיבת ציון" ורבי עקיבא שתמך במשיח השקר בר כוכבא (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

13 דברים שמותר לתלמיד חכם לעשות ואסור לעם הארץ

בעל ה'שאגת אריה' הלהיב את תלמידיו שיש דברים שמותרים רק ל'תלמיד חכם' ולא ל'עם הארץ'; החכם היהודי משה קוניץ ערך רשימה של 13 דברים שכאלה (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האדמו"ר שאהד את המשכיל החשוד בדעות רפורמיות

הגאון רבי יקותיאל אריה קמלהאר סיפר כי ראה בביתו של הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב את ספר 'המצרף' של ר' משה מקוניץ, ואף אביו הגה"ק רבי מאיר מדזי'וב בעל ה'אמרי נועם' כתב הערות על הגיליונות (היסטוריה)

26
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם רק גדו"י הספרדים טעו בציטוט קוניץ או שזו גזענות?

כותב מאמר קבע כי גדולי ישראל הספרדים שציטטו את משה קוניץ, טעו. ויש לעיין מדוע לא נקט כך גם אצל גדולי האשכנזים, האם לפי דעתו הם לא יכולים לטעות? והרי שגגתם לכאורה גבוהה יותר? (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

היסטריה ואקטואליה

אפיקורס או ת"ח? רבותינו שהביאו את חידושיו של משה קוניץ

הגר"נ קרליץ אמנם כתב נגדו אך מסתבר שישנם מרבותינו האחרונים שהביאו את חידושי תורה מאת משה קוניץ, ללא הסתייגות מדעותיו הרפורמיות לכאורה (היסטוריה)

16
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

משה קוניץ, בלעם הרשע והפולמוס על השדים

כמפורסם, יש מחלוקת בין רבותינו זי"ע על מציאותם של השדים, ואם תמצי לומר שיש שדים, האם הם נמצאים גם בארץ ישראל | ואיך מחלוקת זו קשורה למשה קוניץ? (היסטוריה)

30
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הוגדר כ"חכם תורני אדיר" - אך הושמט על-ידי חכמי הדורות

בספר 'תשובות תלמידי מנחם' שהיה קרוב לתקופת חייו של משה קוניץ, אותו הגדירו "החכם האדיר התורני", התמרמרו על כך ששמו הושכח ונשמט; האם זה מכוון? (היסטוריה)

12
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ההגדרה של הגרז"נ על משה קוניץ: "מראשוני הרפורמים"

לסוגית משה קוניץ, התייחס הגאון רז"נ גולדברג, ובמאמר שפורסם הגדיר את משה קוניץ - "מראשוני הרפורמים" | עוד כתב שחיבר ספר "להצדקת מנהגי הרפורמים" (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

שמונה שנים אחרי - ה"גאון" התחלף ל"רפורמי"

בפרקים הקודמים צטטנו מאמר חריף שהובא בעיתון 'יתד נאמן' בו הוגדר משה קוניץ "מראשוני הרפורמים", אך שמונה שנים קודם לכן הוא צוטט כאחד מגאוני התקופה (היסטוריה)

9
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

'רומי' בארץ ישראל? מורי הדרך שזחלו במעמקי מערותיה

האחים הרב שלמה מאיר אייזנמן מירושלים, והרב נתנאל אייזנמן מבית שמש זכו לבקר בשרידי העיר העתיקה רומי שבגליל, וזחלו במעמקי מערותיה היכן שהתגורר אנטונינוס, סמוך ונראה לציפורי - מקום מושבו של רבנו הקדוש | ריאיון מרתק (חרדים)

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם היתה 'רומי' בארץ ישראל? תשובת הפוסק הספרדי

ישראל שפירא פנה אל הגאון המופלא רבי בן ציון מוצפי בענין רומי בגליל, והוא הפנה לעיין במספר מקורות שעוסקים בסוגית רומי בארץ ישראל | ומה העיד הרב בשם כמה חוקרים? (היסטוריה)

9
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מערה שהיתה פתוחה מטבריה ועד רומא - הייתכן?!

בין הטענות להוכיח את דברי המינות של משה קוניץ צוטטו דבריו על המערה התת קרקעית שהייתה מביתו של רבי יהודה הנשיא בטבריה לארמון אנטונינוס בעיר רומי; ישראל שפירא יוצא בעקבות המערה (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם מהר"ח פלאג'י כינה את משה קוניץ: "מופת דורנו"?!

מאז שפרסם משה קוניץ את שו"ת 'המצרף', הוא התפרסם אצל חוגי המשכילים והרפורמים, ונעשה כרבם. ברם, בכמה מהתשובות מצינו שהתכתב קוניץ עם גאוני ישראל (היסטוריה)

26
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הספר הראשון של הרפורמים בגרמניה שהתיר ניגון עוגב בשבת

כשיצא הספר הרפורמי הראשון "נוגה הצדק" נדפס מאמרו של החכם משה קוניץ שעסק בשינויים בנוסח התפילה לצד מאמרו של אהרן חורין שר"י בו התיר לנגן בעוגב גם בשבת (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר