היסטוריה ואקטואליה

הרשימה של קוניץ: 13 דברים שמותר לתלמיד חכם לעשות ואסור לעם הארץ

בעל ה'שאגת אריה' הלהיב את תלמידיו שיש דברים שמותרים רק ל'תלמיד חכם' ולא ל'עם הארץ'; החכם היהודי משה קוניץ ערך רשימה של 13 דברים שכאלה (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
משה קוניץ על ספר המצרף (באדיבות בית מכירות קדם)

פרק כ': אנו עסוקים בסיקור הפולמוס אודות החכם היהודי משה קוניץ רבה של אוֹבּוּדָה (חי ופעל בין השנים תקל"ד, תקצ"ז - 1774, 1837), האם היה "משכיל" ידידם של הרפורמים או תלמיד חכם ירא ושלם.

הפרקים האחרונים בנושא >>

בספר 'ראה מעשה ונזכר' עמ' ר, ביתר עילית תשפ"ב, הביא הכותב הרה"ג ר' שמואל אהרון יודלביץ חידושים מתורתו של החכם משה קוניץ, כפי שכתב במענה לתלמיד של הגאון רבי אריה לייב גינצבורג בעל ה'שאגת אריה'.

המעשה היה לאחר שבישיבתו של הגאון בעל ה'שאגת אריה' ממינסק הלהיב הרב את תלמידיו שיתאמצו להיות 'תלמידי חכמים', ואמר להם שיש דברים שמותרים רק ל'תלמיד חכם' ולא ל'עם הארץ', ולכן שווה וכדאי להיות ת"ח.

אחד התלמידים בשם ר' מאיר ניישט התפלא על כך מאד, שכן ממתי ל'עם הארץ' אסור דברים של 'תלמיד חכם' מותר? ופנה בעניין אל החכם משה קוניץ, להגיד לו פירוש הדברים[1] [2].

בספרו של קוניץ 'המצרף', הביא קוניץ את הדברים, וכתב על השאגת אריה "הגאון הנשגב"[3], והביא בגאונותו רשימה של 13 דברים שמותר לתלמיד חכם לעשות ואסור לעם הארץ:

 1. לא תקום ולא תטור, מותר לתלמיד חכם ואסור לעם הארץ כמאמרם ז"ל 'וכל ת"ח שאינו נוקם ונטור כנחש אינו ת"ח' (יומא סוף כ"ב ע"ב.
 2. עם הארץ אסור לנסוע לארץ ישראל, כיון שאינו יכול להיזהר במצוות התלויות בה ולתמיד חכם שבח הוא לו (תוס' כתובות ק"י ע"ב ד"ה הוא).
 3. כוס של עקרין אסור לעם הארץ לשתות אפילו קיים פריה ורביה, ותלמיד חכם מותר לאחר שקיים ונפשו חשקה בתורה (ריטב"א יבמות ס"ג ע"ב).
 4. אסור לעם הארץ להשתמש בכהן, אולם לתלמיד חכם מותר (ירושלמי ברכות פ"ח ה"ה, רמ"א או"ח סוף סימם קכ"ח סעיף צ"ה, וכן חולין קל"ג עא).
 5. החזרת אבידה שהיא מצוות עשה מהתורה, תלמיד חכם שאינו לפי כבודו פטור (חו"מ ריש סי' סג"ר).
 6. עשרה מיני נדרים יש, שהתלמיד חכם אין צריך התרה עליהם, ועם הארץ צריך (שו"ע יור"ד סע' ב', ר"ה סע' א' ועוד).
 7. מותר לתלמיד חכם לדרוש להקדים דינו לשל אחר, בשביל כבוד תורתו, כפי שמבאר רש"י "פסקו חי דיני כדי שלא אתבטל מלימודי" (נדרים ס"ב ע"א, רש"י ר"ן ורא"ש עי"ש).
 8. אסור לעם הארץ לשקר, והותר לתלמיד חכם למען הקים את דברו ולאמור בשם מי שגדול ממנו, וכן משום ענוה מותר לשקר, וכן משום בושה, ולעם הארץ לעולם אסור (פסחים קי"ב ע"א, ב"מ כ"ג ע"ב, ברכות מ"ג ע"ב, כסף משנה פ"ט מה' ברכות, ובט"ז יור"ד ס' רמ"ב ס"ק כ"א).
 9. מותר לתלמיד חכם לקחת ריבית על ידי שליח ואסור לגלותו לעם הארץ (רמ"א יור"ד סי' ק"ס סע' ט"ז).
 10. 10. כל הערמות שהתירו חכמים באיסורים, לא התירו רק לצורבא מרבנן לפי שאינו פורץ גדר, ולא לעם הארץ (או"ח סי' תצ"ט).

11. לוקח תלמיד חכם אבידתו בטביעת עין ולעם הארץ אסור ללא סימנים (ב"מ כ"ג ע"ב, ובחו"מ סי' סב"ר).

12. מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים, והשביחו גדולים את הנכסים, השבי לאמצע, אבל תלמיד חכם שקיל שבחא לנפשיא משום דלא שביק גירסה וטרח לאחריני (ב"מ קמ"ג ע"ב והלאה וחו"מ סי' פז"ר סע' ב).

13. עם הארץ אסור לאכול בשר (פסחים מ"ט ע"ב).

שאלתו של ר' מאיר ניישט לחכם משה קוניץ אודות דברי ה'שאגת אריה' שכדאי להיות תלמיד חכם ולא עם הארץ, כי לעם הארץ אסור לעשות דברים שלת"ח מותר (באדיבות אוצר החכמה)

המעניין שסעיף י"ג גבי עם הארץ אסור לו לאכול בשר, ולת"ח כן, בספר החדש 'ראה מעשה ונזכר' מסיים את הציטוט "ע"כ לשונו הטהור' ומפנה לספר 'דור דעה' מאת הגאון רבי יקותיאל אריה קאמעלהאר (ח"א פ"ג א"ה עמ' כ"ט), ושם סיים את הציטוט ללא "ע"כ לשונו הטהור".

"ע"כ לשונו הטהור" על משה קוניץ. מתוך ספר 'ראה מעשה ונזכר' עמ' ר', ביתר עילית תשפ"ב
'דור דעה' לר' יקותיאל אריה בן גרשון קאמלהאר, ציטט את 'המצרף' למשה קוניץ, מבלי להוסיף "ע"כ לשונו הטהור" (אוצר החכמה)

הגאון יקותיאל אריה קמלהאר (חי ופעל בין השנים תרל"א, תרצ"ז - 1871, 1937) שכיהן כרב בקהילות ריישא וקארטשין וכראש ישיבה בסטניסלב, חיבר ספרי הלכה והתפרסם ביותר מספרי מונוגרפיות על חכמי ישראל שכתב, אחד מהם היא 'דור דעה'.

המשך יבוא...

[1] תשובתו הובאה בספר המצרף (ווין תק"פ, סי' קפ"א), וכן וקיצור בספר דור דעה עמ' ל' ובשו"ת שאגת אריה הוצאת מכון חת"ס עמ' שלג)

[2] יצוין שב'ראה מעשה ונזכר' הביאו בהערת שולים בקצרה את הפולמוס אודות אישיותו של החכם משה קוניץ.

[3] דבריו המלאים: וממשיך "אמרת הגאון הנשגב, בעל השאגת אריה, וספר טורי אבן צרופה, כל דברי התורה הזאת כגלילי מגלה אצרם בקרבו, הוא היה צופה ומביט מפוסק ראשון מראש ימות עולם עד אחרון הפוסקים שבסוף הדורות, וזכה וזיכה לעת זקנתו בבית יעקב, אשר כל רואיו שמוהו למופת הדור וכו' השאיר ברכה לנו בספריו היקרים... וכי נזכה להבין אותו ואת שיחו את חכמים חלקנו, 'ועלינו לא יבול', מלמד שגם שיחת חולים של ת"ח צריכים לימוד, אשרי לו ואשרי תלמידיו שהקשיבו לקולו... והנה העולה על רוחי יש ויש ענינים מדברי תורה ומדברי סופרים המותרים לתלמיד חכים ואסורים לעם הארץ, את אלה אשר אערכה פה לכבוד התורה ולומדיה באמונה ואין עול.

 • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר