ישראל במלחמהישראל במלחמה

היסטוריה ואקטואליה

בעקבות הישיבה החדשה: האידיאולוגיה שהובילה להקמת ישיבת טלז

בעקבות יוזמתו המרגשת של הגרש"ב סורוצקין להקים מחדש את ישיבת טלז, במבנה ההיסטורי שם שכנה עד החורבן - ישראל שפירא צולל אל יסודה של ישיבת טלז והאידיאולוגיה של מקימיה (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

החלום והספר

"הלל, הלל"; מדוע אמו של ראש הישיבה קמה בבהלה באמצע הלילה?

"ויהי בחצי הלילה מתעוררת הרבנית הקשישה מרת פייגה בבהלה ויורדת ממיטתה וממהרת לנקוש על דלת חדרו של בנה" | ישראל שפירא יצא בעקבות המעשה המבהיל על החלום המבעית בעקבות ספרו של המשכיל ובדק האם הוא אכן קרה... (חרדים)

7
| ישראל שפירא |

"הקרבן אזר עוז"

העיתון שהטיל "אבן בליסטרא" לתוך מחנה ה"משכילים" והמאמר שצונזר

עיתון "קול מחזיקי הדת" נוסד כדי להילחם בדעות זרות, אך מאמר שפורסם בין דפיו על אחד מראשוני המשכילים שכונה "שוטה, רשה וגס רוח", הביא לגל תגובות - שבעקבותיהם, צונזר מאמר (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

פסק החכם צבי בעד רבי דוד ניטו - וסיומה של המחלוקת

קנאי לונדון התנגדו לרבם ר' דוד ניטו, ומררו את חייו. שני הצדדים פנו לבית דין בראשות החכם צבי, ולאחר שנתיים ימים בהם ישב החכם צבי על המדוכה, הוא פסק לטובת רבי דוד ניטו וטיהר אותו מכל אשמת כפירה (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה מקור החכמות החיצוניות? והסערה סביב דברי רבי דוד ניטו

בספרו "מטה דן וכוזרי חלק שני" כותב רבי דוד ניטו קביעה שמקורן של החכמות החיצוניות הם למעשה בתורת ישראל | הסערה הראשונה סביב דבריו פרצה כשאמר כי הטבע והאל חד הם (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

רב או כופר? העיתון שצנזר את תמונתו של רבי דוד ניטו

הזקן המסוגנן, הפאה הנוכרית שלראשו והגלובוס שלצידו מעידים על השתייכותו התרבותית למשכילי אירופה, כך טוען היסטוריון | מי העיתון שכינה את רבי דוד ניטו "רבינו" ומי צנזר את תמונתו? (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הרב, הרופא והפילוסוף - שחטף כי נחשד לחינם ככופר

מסע פולמוסי היסטורי מסעיר אל עשרות שנים טרם נעצה ההשכלה הארורה את טלפיה בעם היהודי, כאשר ניצנים לאלו הופיעו כבר אז, והם גרמו לחלק מחכמי לונדון לצאת כנגד רבי דוד ניטו לאחר שחשדוהו לחינם כופר (היסטוריה)

17
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"לא יכול להטיף": העילוי עלה לדרוש - אך פרץ בבכי על בנו

פעם אחת בשבת תשובה לפני ימים נוראים, עלה העילוי ממוטלה לדרוש מוסר בבית כנסת הגדול של העיר, אולם לא יכל להתחיל את דרשתו, תוך כדי שהוא נשנק בבכי ואמר שמכיוון שבנו נפל להשכלה וסטה מהדרך, הוא לא יכול להטיף מוסר לאנשים אחרים (היסטוריה)

11
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"הטענות נגד משה קוניץ - שקר וכזב והוצאת שם רע"

הרב אביתר מלאכי, שעסק רבות בכתבי רבי משה קוניץ, מוכיח (לדבריו), שכל אותם מקורות שטענו שמשה קוניץ תמך ברפורמים, והיה בעד בית כנסת מעורב גברים ונשים, והכנסת עוגב לתפילות השבת, אינם אלא שקר וכזב ומדובר בהוצאת שם רע (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

עסק בכתבי רבי משה קוניץ וקבע: "ניכרת גדולתו ובקיאותו"

ר' אביתר מלאכי מחדרה שעסק רבות בכתבי רבי משה קוניץ בתגובה ארוכה ומרתקת לסדרת הכתבות בנושא | בתגובתו הוא מכנה את קוניץ לא פחות מ"רבי משה מקוניץ זצ"ל", וטוען ש"ניכרת גדולתו ובקיאותו" (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם מדפיסי ש"ס משניות השמיטו את המאמר של משה קוניץ?

מדפיסי דפוס וילנא, העריכו את משה קוניץ, ובראש משניות סדר זרעים הדפיסו מאמר שהועתק מספרו; השאלה המסקרנת ביותר, מה עושים היום מדפיסי ש"ס משניות הנפוצים, כ'זכר חנוך', 'מסורת הש"ס' ו'עטרת שלמה', האם השמיטו מאמר זה או לאו? (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה אנו למדים ממרן הסטייפלר זיע"א על משה קוניץ?

נמצאנו למדים מהסטייפלר שיש מושג של תלמיד חכם שנתפס להשכלה וזכה לכפרה, ואין לכתוב כנגדו, כי זה יעורר מחדש עליו את כל הדינים, ולכאורה כך הוא על ר' משה קוניץ (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה דעתו של הפוסק רבי משה פיינשטיין - על משה קוניץ?

בסדרת כתבות ארוכה הבאנו מעט מהפולמוס אודות דמותו של החכם היהודי משה קוניץ האם היה "משכיל" או תלמיד חכם; מהי דעתו של הפוסק מארה"ב בנושא? (היסטוריה)

11
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כך סוקר משה קוניץ "המשכיל" בעיתונים החרדים

במגזין 'קולמוס' של שבועון 'משפחה' הובא מאמר בו הובא בקצרה הפולמוס על משה קוניץ אם היה משכיל או תמים, אך ב'המבשר תורני' הוא אוזכר אך לא הובא דיון אודות האיש (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הקנאי שהשווה את טעותו של קוניץ ל"טעות" הנצי"ב ורבי עקיבא

הקנאי שהשווה את טעותו של משה קוניץ שתמך ברפורמים, ל"טעותו" של הנצי"ב מוולאזין שתמך ב"חיבת ציון" ורבי עקיבא שתמך במשיח השקר בר כוכבא (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

13 דברים שמותר לתלמיד חכם לעשות ואסור לעם הארץ

בעל ה'שאגת אריה' הלהיב את תלמידיו שיש דברים שמותרים רק ל'תלמיד חכם' ולא ל'עם הארץ'; החכם היהודי משה קוניץ ערך רשימה של 13 דברים שכאלה (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האדמו"ר שאהד את המשכיל החשוד בדעות רפורמיות

הגאון רבי יקותיאל אריה קמלהאר סיפר כי ראה בביתו של הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב את ספר 'המצרף' של ר' משה מקוניץ, ואף אביו הגה"ק רבי מאיר מדזי'וב בעל ה'אמרי נועם' כתב הערות על הגיליונות (היסטוריה)

26
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם רק גדו"י הספרדים טעו בציטוט קוניץ או שזו גזענות?

כותב מאמר קבע כי גדולי ישראל הספרדים שציטטו את משה קוניץ, טעו. ויש לעיין מדוע לא נקט כך גם אצל גדולי האשכנזים, האם לפי דעתו הם לא יכולים לטעות? והרי שגגתם לכאורה גבוהה יותר? (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

היסטריה ואקטואליה

אפיקורס או ת"ח? רבותינו שהביאו את חידושיו של משה קוניץ

הגר"נ קרליץ אמנם כתב נגדו אך מסתבר שישנם מרבותינו האחרונים שהביאו את חידושי תורה מאת משה קוניץ, ללא הסתייגות מדעותיו הרפורמיות לכאורה (היסטוריה)

16
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

משה קוניץ, בלעם הרשע והפולמוס על השדים

כמפורסם, יש מחלוקת בין רבותינו זי"ע על מציאותם של השדים, ואם תמצי לומר שיש שדים, האם הם נמצאים גם בארץ ישראל | ואיך מחלוקת זו קשורה למשה קוניץ? (היסטוריה)

30
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר