היסטוריה ואקטואליה

האם רק גדולי ישראל הספרדים טעו בציטוט משה קוניץ או שזו גזענות?

כותב מאמר קבע כי גדולי ישראל הספרדים שציטטו את משה קוניץ, טעו. ויש לעיין מדוע לא נקט כך גם אצל גדולי האשכנזים, האם לפי דעתו הם לא יכולים לטעות? והרי שגגתם לכאורה גבוהה יותר? (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
משה קוניץ (מאת לא ידוע - Hungarian Jewish Archives direct link), נחלת הכלל)

פרק י"ח: אנו עסוקים בסיקור הפולמוס אודות החכם היהודי משה קוניץ רבה של אוֹבּוּדָה (חי ופעל בין השנים תקל"ד, תקצ"ז - 1774, 1837), האם היה "משכיל" ידידם של הרפורמים, או תלמיד חכם ירא ושלם. בכתבה הקודמת ציטטנו רשימה של גאוני ליטא שציטטו את משה קוניץ בספריהם.

הפרקים האחרונים בנושא >>

כל האישים החשובים שהביאו וציטטו את משה קוניץ, לא עוררו תמיהה רבתי בכך שציטטו את משה קוניץ, ובפרט הגאון רבי צבי הירש חיות - מהר"ץ חיות, שיש שטוענים שהיה קרוב לחוגי המשכילים, וכפי שכתב ברמז הרב פריימן: "אם כי י"ל דמהר"ץ חיות שאני". (מאסף תורני ישורון מ).

כמו כן רבי יעקב צבי מֶקְלֶנְבּוּרג 'הכתב והקבלה' ציטט כמה פעמים דמויות מעט שנויות במחלוקת כמו רנ"ה וויזל, שד"ל ועוד, אולם על כך שהגאון העמקן רבי עקיבה איגר מצטטו, זה גרם לתמיהה רבתי.

אחד מאלו שעמדו על המדוכה, הוא החוקר הנודע הגאון רד"ץ הילמן זצ"ל (קובץ 'חצי גיבורים' ח"י ניסן תשע"ז עמ' תתקטו אות ה) שטען שאין מוכח מכך שרבי עקיבא איגר מצטט את משה קוניץ לכשרותו, כי הוא הוצרך להביא ממנו "את המרגלית שנמצאת בו... ואין ספק שהיה מביא אותה אפילו אם נמצאה באשפה", וכפי שכתב בקובץ 'הילולא' שסבר שרבי עקיבה איגר ציטט את ה'בן יוחאי' בבחינת "תוכו אכל קליפתו זרק". (ל"ג בעומר תשע"ג עמ' 10)

ברם, לאחר בקשת המחילה, אין משיבין את הארי לאחר מיתה, אולם יש להשיג על דבריו, שכן התמיהה מדוע הגאון רבי עקיבה איגר מלכתחילה למד את ספרו של קוניץ?

וכך הובא בהמבשר תורני פרשת אמור תשע"ח, - שהגר"ע איגר למד בספרו של קוניץ, ואף מקשה קושיה אחת שכתב קוניץ ב'בן יוחאי', בגליון הש"ס (נקדיש לדיון זה יריעה נפרדת בעז"ה).

כדי שנוכל להבין את סוגיה זו, נצטט את כותב המאמר בישורון הרב פריימן שסיים את מאמרו בקביעה מוחלטת: "סוף דבר הקול נשמע, כי בעל הבן יוחאי הקדיח תבשילו ברבים, ונתחבר עם הרפורמים, והיה שותף להקמת הטמפל הרפורמי, אשר שינו בו ממנהגי ישראל בדרך ובצורת התפלה, לבד מה שהביא לידי איסורים מפורשים, בהם ערבוביא של אנשים ונשים, וחזנים וכלי זמר בשבת קדש ועוד. עד שנעשה אחר כך לרבם של הרפורמים, ובהיותו בתפקיד זה של ה"משיב" של הרפורמים הורה נגד דת תורתינו הקדושה בכמה מקומות, ודבריו מלאים השקפה פסולה. ודבר זה נעלם מגדולי הספרדים בדורות הקודמים שלא הכירוהו אלא מספריו, וחשבוהו לתלמיד חכם גדול וכו', וזה אינו וכמו שנתבאר בס"ד".

לאמור; כותב המאמר בקובץ ישורון קובע כי גדולי ישראל הספרדים שציטטו את משה קוניץ, טעו, כפי שכתב: "דבר זה נעלם מגדולי הספרדים בדורות הקודמים.... שגגו וטעו בו, וזה ברור".

יש לעיין מדוע לא נקט כך גם אצל גדולי האשכנזים, האם לפי דעתו הם לא יכולים לטעות? והרי שגגתם לכאורה גבוהה יותר משגגת גאוני עדות המזרח, שהרי האשכנזים חיו בקרוב גיאוגרפי למקומו של משה קוניץ, והיה להם להכיר את דעותיו הפסולות, ובכל אופן הביאו אותו וציטטו ממנו, אז מאי האי להאי?

חוששני שמא חלילא, ואולי אולי, עשוי להשתמע מכאן ח"ו סרך גררא של הנקרא 'גִּזְעָנוּת'?

האם דינם של משפחות מֶקְלֶנְבּוּרג' חַיֶיס' שְׂטְרָאשׁוּן' טננבוים' ואֵיגֶר שונה מדינם של משפחת פלאג'י עליהם כתב הרב פריימן "ששגגו וטעו"??

ברם, יש לסנגר את ביקורתנו על הרב פריימן שמדובר בסרך של גזענות, שכן משפחת פלאג'י הללו ושבחו את החכם משה קוניץ בתור גאון ת"ח, מה שלא עשו גאוני אשכנז שבסך הכל ציטטו את דבריו. אולם אכתי קושיה גדולה באם משה קוניץ היה לטענת הרב פריימן רפורמי, מדוע הוא לא בִּיקֵּר את גאוני אשכנז שציטטו בספריהם רפורמי כפי שבִּיקֵּר את גאוני עדות המזרח??

המשך יבוא...

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר