ישראל במלחמהישראל במלחמה

משכילים


היסטוריה ואקטואליה

בעקבות הישיבה החדשה: האידיאולוגיה שהובילה להקמת ישיבת טלז

בעקבות יוזמתו המרגשת של הגרש"ב סורוצקין להקים מחדש את ישיבת טלז, במבנה ההיסטורי שם שכנה עד החורבן - ישראל שפירא צולל אל יסודה של ישיבת טלז והאידיאולוגיה של מקימיה (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

משנת הגר"ש מחלמא על 'באר שבע': היכן היו מגורי האבות?

מהם המקורות עליהם נסמך הגר"ש מחלמא בספרו 'חוג הארץ' | וגם, סוגיה יחודית במשנתו של רבינו הגר"ש מחלמא היא 'באר שבע' ומגורי האבות הקדושים, שאין דומה לה כמעט בכל ספרות ההלכה (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

היכן נמצא הבור אליו הושלך יוסף - לפי הגר"ש מחלמא?

חוקרים סבורים שהספר "חוג הארץ" של הגר"ש מחלמא הוהדר שלא בסטנדרט מחקרי | הפלא הגדול שהמהדירים מביאים כראיה בהקדמה את המיקום של הבור אליו הושלך יוסף הצדיק - שהוא עצמו מציין את 'בור יוסף' בגליל כטעותם של הערבים (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כתב היד שלא הודפס וניצל בימי מלחמת העולם השנייה

בספרו 'חוג הארץ' מגלה הגר"ש מחלמא בקיאות רבה ועצומה בכל מכמני התורה | אך כתב היד לא זכה לאור הדפוס עקב הסתלקותו - וניצל בימי מלחמת העולם השנייה (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הפולמוס המרתק סביב עליית ר' שלמה מחלמא לארץ ישראל

האם הגר"ש מחלמא מחבר 'מרכבת המשנה' על הרמב"ם, עלה לארץ ישראל או לא? החוקרים התווכחו ביניהם | וגם, מה קרה בצפת ובטבריה? (היסטורי)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה למד הגר"ש מחלמא מהפילוסוף אריסטו?

בהקדמתו לספרו 'מרכבת המשנה' הגר"ש מחלמא הדגיש שהוא אינו נושא פנים לראשונים, אלא האמת היא נר לרגליו; ממי למד זאת? | וגם, המחלוקת על עזי דבאלה (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

פרשת הגט מקלֵיוֶוא של החתן שברח שבוע וחצי אחרי החתונה

אחד הפולמוסים בהם היה הגאון רבי שלמה מחלמא מעורב, הוא פרשת הגט מקלֵיוֶוא. בני זוג נרגשים שנישאו למזל טןב וכעבור שבוע וחצי בלבד החתן ברח והסיפור הסעיר את העולם הרבני (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הספר נחשב כ"משכיל" והלך לאיבוד בעולם התורה

הגר"ש מחלמא הגה בכל מכמני התורה הקדושה, ואף לא הניח את ידו מחכמות חיצוניות | אחד מתלמידיו ר' ישראל מזמושץ' שהיה רב ומלומד גליצאי, מן המשכילים המוקדמים | להיכן נעלם ספרו ומדוע? (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

"הקרבן אזר עוז"

העיתון שהטיל "אבן בליסטרא" לתוך מחנה ה"משכילים" והמאמר שצונזר

עיתון "קול מחזיקי הדת" נוסד כדי להילחם בדעות זרות, אך מאמר שפורסם בין דפיו על אחד מראשוני המשכילים שכונה "שוטה, רשה וגס רוח", הביא לגל תגובות - שבעקבותיהם, צונזר מאמר (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"הטענות נגד משה קוניץ - שקר וכזב והוצאת שם רע"

הרב אביתר מלאכי, שעסק רבות בכתבי רבי משה קוניץ, מוכיח (לדבריו), שכל אותם מקורות שטענו שמשה קוניץ תמך ברפורמים, והיה בעד בית כנסת מעורב גברים ונשים, והכנסת עוגב לתפילות השבת, אינם אלא שקר וכזב ומדובר בהוצאת שם רע (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

עסק בכתבי רבי משה קוניץ וקבע: "ניכרת גדולתו ובקיאותו"

ר' אביתר מלאכי מחדרה שעסק רבות בכתבי רבי משה קוניץ בתגובה ארוכה ומרתקת לסדרת הכתבות בנושא | בתגובתו הוא מכנה את קוניץ לא פחות מ"רבי משה מקוניץ זצ"ל", וטוען ש"ניכרת גדולתו ובקיאותו" (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם מדפיסי ש"ס משניות השמיטו את המאמר של משה קוניץ?

מדפיסי דפוס וילנא, העריכו את משה קוניץ, ובראש משניות סדר זרעים הדפיסו מאמר שהועתק מספרו; השאלה המסקרנת ביותר, מה עושים היום מדפיסי ש"ס משניות הנפוצים, כ'זכר חנוך', 'מסורת הש"ס' ו'עטרת שלמה', האם השמיטו מאמר זה או לאו? (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה אנו למדים ממרן הסטייפלר זיע"א על משה קוניץ?

נמצאנו למדים מהסטייפלר שיש מושג של תלמיד חכם שנתפס להשכלה וזכה לכפרה, ואין לכתוב כנגדו, כי זה יעורר מחדש עליו את כל הדינים, ולכאורה כך הוא על ר' משה קוניץ (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה דעתו של הפוסק רבי משה פיינשטיין - על משה קוניץ?

בסדרת כתבות ארוכה הבאנו מעט מהפולמוס אודות דמותו של החכם היהודי משה קוניץ האם היה "משכיל" או תלמיד חכם; מהי דעתו של הפוסק מארה"ב בנושא? (היסטוריה)

11
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כך סוקר משה קוניץ "המשכיל" בעיתונים החרדים

במגזין 'קולמוס' של שבועון 'משפחה' הובא מאמר בו הובא בקצרה הפולמוס על משה קוניץ אם היה משכיל או תמים, אך ב'המבשר תורני' הוא אוזכר אך לא הובא דיון אודות האיש (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הקנאי שהשווה את טעותו של קוניץ ל"טעות" הנצי"ב ורבי עקיבא

הקנאי שהשווה את טעותו של משה קוניץ שתמך ברפורמים, ל"טעותו" של הנצי"ב מוולאזין שתמך ב"חיבת ציון" ורבי עקיבא שתמך במשיח השקר בר כוכבא (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

13 דברים שמותר לתלמיד חכם לעשות ואסור לעם הארץ

בעל ה'שאגת אריה' הלהיב את תלמידיו שיש דברים שמותרים רק ל'תלמיד חכם' ולא ל'עם הארץ'; החכם היהודי משה קוניץ ערך רשימה של 13 דברים שכאלה (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האדמו"ר שאהד את המשכיל החשוד בדעות רפורמיות

הגאון רבי יקותיאל אריה קמלהאר סיפר כי ראה בביתו של הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב את ספר 'המצרף' של ר' משה מקוניץ, ואף אביו הגה"ק רבי מאיר מדזי'וב בעל ה'אמרי נועם' כתב הערות על הגיליונות (היסטוריה)

26
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם רק גדו"י הספרדים טעו בציטוט קוניץ או שזו גזענות?

כותב מאמר קבע כי גדולי ישראל הספרדים שציטטו את משה קוניץ, טעו. ויש לעיין מדוע לא נקט כך גם אצל גדולי האשכנזים, האם לפי דעתו הם לא יכולים לטעות? והרי שגגתם לכאורה גבוהה יותר? (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

היסטריה ואקטואליה

אפיקורס או ת"ח? רבותינו שהביאו את חידושיו של משה קוניץ

הגר"נ קרליץ אמנם כתב נגדו אך מסתבר שישנם מרבותינו האחרונים שהביאו את חידושי תורה מאת משה קוניץ, ללא הסתייגות מדעותיו הרפורמיות לכאורה (היסטוריה)

16
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר