היסטוריה ואקטואליה

היכן נמצא הבור אליו הושלך יוסף הצדיק - לפי הגר"ש מחלמא?

חוקרים סבורים שהספר "חוג הארץ" של הגר"ש מחלמא הוהדר שלא בסטנדרט מחקרי | הפלא הגדול שהמהדירים מביאים כראיה בהקדמה את המיקום של הבור אליו הושלך יוסף הצדיק - שהוא עצמו מציין את 'בור יוסף' בגליל כטעותם של הערבים (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
ג'וּב יוּסֻף (באדיבות ערוץ היוטיוב של מדריך הטיולים שרגא שמידלר)

פרק ז': "מכון הרב פראנק לחקר ההלכה" הוא אשר זכה לההדיר את ספר 'חוג הארץ' (ירושלים תשמ"ח), אולם חוקרים סבורים שהספר הוהדר שלא בסטנדרט מחקרי, ונציין דוגמה.

בעמוד 15 נכתב על גדולתו ואמינותו של הספר: "חשיבות מיוחדת נודעת לספר זה, באשר, כפי הנראה, זהו הספר הראשון בשטח חקירת ארץ ישראל אשר נתחבר ע"י גאון אדיר, אשר נהירין לו שבילי התנ"ך, המדרשים והתלמודים, ועל כן מקורותיו ודבריו הם אמת לאמיתה, וממקום קדוש יהלכון".

המהדירים תוקפים את אלו שסומכים על שמות המקומות הערבים:

"גם על השמות המבוססים על מסורת הערבים תושבי המקומות אין לסמוך מכיון שרובם מבוססים על יסוד השערות הפורחות באויר, הגזמות מכוונות וסילופים בולטים כפי המקובל באהלי קידר".

ומציגים דוגמה:

"נביא כאן דוגמה אחת מני רבות... הערבים מצביעים על באר בחלקו של זבולון כי היא הבאר שלתוכה הושלך יוסף ע"י אחיו. כידוע מפי התורה מכירת יוסף היתה בדותן הסמוכה לשכם שבשבט אפרים. והטעות השתרבבה כנראה, מהיות בסביבה זאת בור שהתחבא בו יוסף בן מתתיהו, בבורחו מהעיר יודפת בעת נפילתה". ע"כ דברי המהדירים.

הפלא הגדול שהמהדירים מביאים זאת כראיה בהקדמה לספר 'חוג הארץ' שהוא עצמו מציין את 'בור יוסף' בגליל כטעותם של הערבים!!

ואלו הם דבריו של הר"ש בספרו: "באר יוסף פירוש הבור שהשליכוהו בו אחיו במפה ציסטערנא יוסעף והוא לדרום נעה סמוך לדותן בחלקו של זבולון". וכן בעמוד ס"ה מובא הערך דותן "במפה דוטאים מנוספים דזבולון והנראה שהוא דותן לדרום באר יוסף ובבראשית ל"ז י"ז דותן וגם דתינה".

המהדיר עצמו מעיר על דברי הגר"ש מחלמא על בור יוסף בגליל, על סמך מדרשי חז"ל, ומצטט את ספר 'תבואות הארץ' ו'אדמת קודש'.

נחלת זבולון במפתו של הגר"ש מחלמא. נשים לב לבור יוסף, באר שבע ורומה באזור הגליל. בור יוסף המדובר ככה"נ בשיבוש, ובאר שבע ורומה מדובר במיקום מדויק

גם במפה שהובאה בספר 'חוג הארץ' בור יוסף מופיע בגליל כמסות המוסלמים.

מהדירי הספר מצטטים את אגרות הראי"ה קוק ואת דברי החזו"א המפורסמים בדבר אי אמינות הכלל המפורסם על חוקרי ארץ ישראל בדבר זיהוי מקומות תנ"כים וחז"ל ע"פ שמות מוסלמים, וממשיכים: "ברור איפה, לאור המקורות התלמודיים והמדרשים כי מדע הגיאוגרפיה הכללי של הארץ בנוי על יסודות רעועים ועל מגדלים הפורחים באויר, ואין לו בדרך כלל אחיזה וקשר למציאות הפיזית ולאמת ההיסטורית".  

במקביל המהדירים מעריצים ביותר את רבינו אשתורי הפרחי אותו מגדירים: "ראש וראשון מבין חוקרי הארץ בקנה מידה חשוב ביותר, הוא רבי אשתורי הפרחי שעלה ארצה בשנת ע"ב והקדיש את חייו לחקר תורת ארץ ישראל ובירור גבולותיה, משך י"א שנים הסתובב בארץ, חקרה ודרשה", ולדברי המהדירים הגר"ש מחלמא: "אחריו בסדר הדורות אולם בצורה מיוחדת ומקורית, הוא רבינו בספרו 'חוג הארץ'... הוא מקנה לציון קנאה גדולה, נפשו אבלה עליו בראותו בספרי גבולות הארץ ובמפות השונות, כי באו גויים בנחלת השם וכולם כתובים בלשונות לועזיים".

יצוין שרבינו אשתורי הפרחי צידד באופן נחרץ (ואף לגבי פרשנות פסוקי המקרא), בעד אמינות השמות המוסלמים, וכך הראי"ה קוק התנגדותו הייתה לכך שיקבעו מסמרות להלכה ע"פ שמות מוסלמים, אבל לא חלק על אמיתות הדברים כפי שכתב לי הרב פרופ' יואל אליצור: "התשובה היא לענין זיהוי הלכתי של מקומות כדי שיקראו מגילה רק בט"ו ועל זה אמר שאין לקבוע מסמרות, אבל בתוך כדי דיבור אמר שיש בזה חיבת הקודש וראויים לחיבה, כלומר שמצד המחקר כשלעצמו הדבר ראוי, ושם גם סיים שאם יהיו ראיות חזקות יותר לזיהוי מאשר שמירת שם דומה, מבקש שיודיעוהו ויעיין בדבר".

כמו כן פלא היאך מהדירי 'חוג הארץ' מציינים לשבח את רבינו אשתורי הפרחי, ואח"כ את רבי יהוסף שוורץ בעל "תבואות הארץ" ששניהם סברו את הכלל שהשמות המוסלמים משמרים את השם התנ"כי והחזל"י.

ספר 'חוג הארץ' בהוצאת 'מכון הרב פרנק' תשמ"ח (אוצר החכמה)

נעמוד על כמה אתרים המצוינים בספר 'חוג הארץ'. את העיר 'חרמה' הגר"ש מחלמא זיהה אותה עם צפת אשר מוזכרת בשופטים א' י"ז, הממוקמת בנחלת שמעון. יצוין שמספר נוסעים טעו בדבר וסברו ש'חרמה' היא צפת הגלילית המוזכרת בתנ"ך, דוגמת ר' שמחה יהושע מזאלזיץ (ראה מסעות א"י, מסדה 1976, עמוד 399), וכן הנוסע הנוצרי יואהן אאגידיוס ואן אגמונט בשנת 1723 (ראה מסעות נוצרים בא"י).

ראה גם בספר 'כפתור ופרח' פרק י"א לרבנו אשתורי הפרחי, וכן בספר 'חיבת ירושלים' שכתבו בפירוש על צפת המקראית שאין היא במקומה של ימינו, וכן כתב בארוכה על כך בספר 'צוף דב"ש' תוך שהוא תמה על הספר הקבלי 'צח ואדום' שמצטט "פירוש ירושלמי ישן נושן" שכותב: "צפת היא עיר שבגליל שקוראים עתה צפת ופסוק בשופטים 'יושב צפת'.

הגאון בעל 'צוף דב"ש' מציין לר' אשתורי הפרחי שכותב במפורש "לדרום של קדש, כמו יום על ראשי ההרים עיר ושמה צפת, ואין זה חרמה כי היא בארץ יהודה בחלק שמעון, והיא עיר חדשה מוסבת שם הישנה"

לפחות בשני אתרים שרבים מהנוסעים ציינו שם לגאולה, כמיקום המדויק שמשיח צדקינו יתגלה, הגר"ש מחלמא לא ציין זאת. אחד הוא 'מגדל עדר' אשר הגר"ש מפנה לבראשית ל"ה כ"א, ולמרות שהנביא מיכה (ד ח) ציין אותה כמיקום גאולה הגר"ש לא הזכיר זאת, וכן בערך רומה הגלילית שרבים מהנוסעים הזכירו אותה כפתח של משיח, הגר"ש לא הזכיר זאת וצ"ע.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר