רבי חיים מוולוז'ין


היסטוריה ואקטואליה

באלו דברים שינה הגר"ח מוואלז'ין מדרכו של הגר"א?

לא רק בנושא ה"חסידות" שינה הגר"ח מוואלזין מדרכו של הגר"א. תלמידיו, רובם ככולם נקטו שיש ללמוד "חכמות חיצוניות" זולת תלמידו הגר"ח מוואלז'ין ששלל זאת (היסטוריה)

17
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

גישת רבי חיים מוולוז'ין שסיימה את המחלוקת עם החסידים

המחלוקת בין ה"חסידים" ל"מתנגדים" הסתיימה לאחר פטירת הגר"א משלל סיבות, ואחת מהן היא גישתו של תלמידו המובהק הגר"ח מוואלזין, שהוא ובנו רבי איצלה פעלו ביחד עם רבוה"ק נשיאי חסידות לובביץ' (חסידים)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

קשרי השידוכים של 'שושילתא דדהבא' דוואלזין, עם החסידים

סיפור מבהיל אודות נכדו של מרן הגר"ח מוואלזין תלמידו המובהק לאדונינו הגר"א מווילנה ש"נתפס" לחסידות, "ונתן לי ישר כח גדול ואמר שהחייתיו ממש" (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מחלוקת הענקים על תורתו של האריז"ל הקדוש

אחת הטענות החריפות שהפיצו החסידים, היא שאדונינו הגר"א לא מאמין שכל תורת האריז"ל היא מאת אליהו הנביא; האמנם כך סבר? ומה דעת גדולי ישראל? (היסטוריה)

15
| ישראל שפירא |

מאמר ליארצייט

ה'סם' - מציל החיים של אבי עולם הישיבות

החל מהערב יציינו עמך בית ישראל, את יום פטירתו של "אבי עולם הישיבות", מרן הגר"ח מוואלוז'ין • רויטל ישראל במאמר מיוחד ומרתק על ה'סם' של הגר"ח - שחייבים לקנות (ישיבות)

1
| רויטל ישראל |

היסטוריה ואקטואליה

האם לגאון מוילנה היו תלמידים?!

סביב סערת העלייה לישראל מתעוררת השאלה מי יותר מוסמך לצטט את הגר"א: הגר"ח מוולוזין או רבני שקלוב? שכן רבינו החזון איש העלה סברה שלגאון מווילנה לא היו תלמידים (טור)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

העלייה לארץ ישראל; זו דעת הגר"ח מוולוז'ין

לפני 213 שנים עלו תלמידי הגר"א לארץ ישראל; הגר"ח מוולוזין סבר אודות העלייה כי עדיין הגאולה לא באה ולכן עם ישראל אינו צריך להתאסף בארץ ישראל אלא ללמוד תורה (היסטוריה)

22
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ההקפדה על 'ספרד' ואזהרת הגר"ח וולוז'ין

עד לפני עשרות שנים, נדיר היה למצוא בגליל בית כנסת שמתפללים בו בנוסח אשכנז; הגר"ח מוולוז'ין אף הזהיר את תלמידי הגר"א ומפאת אי הציות להוראתו התרחשו אסונות רבים (היסטוריה)

28
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הפולמוס: מי הוא גדול תלמידיו של הגר"א?

היום, לפני 193 שנים הסתלק המקובל רבי מנחם מנדל משקלוב זיע"א. האם הוא היה גדול תלמידיו של הגאון מווילנא או שמא היה זה הגאון רבי חיים מוולוז'ין? • הפולמוס (היסטוריה)

41
| ישראל שפירא |

"חוטר מגזע רפאפורט"

נחשף: כתב ידו של רבי חיים מוולוז'ין זי"ע

בימים אלו נחשף ספר אישי בו למד והגה אבי הישיבות הגאון רבי חיים מוולוז'ין בעל "נפש החיים", ובו כתב יד קדשו על שער הספר, בו הוא מעיד לראשונה על הייחוס המשפחתי (יהדות)

3
| שאול כהנא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר