רבי נחמן על הפרשה


פרשת השבוע

רבי נחמן מברסלב מסביר: סוד הכהן כסוד הצדיק - והוא?

רשב"י הקדוש אומר שיש לנו יראה, אבל, היראה מגיעה מתוך: "אנן בחביבותא תליא מילתא" – אנו חביבים ביחד, כאשר אנו אומרים את המילים בחביבות בקו האהבה, כי דיבור בחביבות נשמע ומתקבל על הלב | הפרשה מתורת רבי נחמן זי"ע (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

רבי נחמן על הפרשה

אפשר היום לשמור על צניעות? זה הַבֵּרוּר האחרון, תחזיק חזק

בלעם הרשע רצה לקלל את עם ישראל, אבל, נמצא מברך.הוא חיפש את סוד השמירה של עם ישראל, וגילה: "אלוקיהם של אלו – שונא זימה"! | מאמר מיוחד על פרשת השבוע - פרשת קדושים מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

הפרשה על פי רבי נחמן

עם ישראל לא רצה לצאת ממצרים, גם היום אנו באותו מצב?

מה היתה גדלותם של אלו שהסכימו ללכת במדבר אחרי הקב"ה? יציאה ממצרים - יציאה ממיצרי הנפש, יציאת מצרים היא - בכל דור ודור, והיא: יציאה ממיצרי הנפש. מתורת רבי נחמן מברסלב (חסידים)

ורד שאלתיאל |

רבי נחמן על הפרשה

פרשת נגע הצרעת מלמדת אותנו: לרחמי השם - אין גבולות

גם הצדיקים מנהלים מלחמה קשה עם יצר הרע, יצר הרע מזערי ולא מורגש, ממש כמו - 'נגע'.ואם ימשיך לחשוב שהוא צדיק מושלם: ולא יתקן את ה'נגע', הוא – ישאר בטומאתו!הגדול מחברו – יצרו גדול עליו | מתורת רבי נחמן מברסלב על פרשת תזריע (יהדות)

1
| ורד שאלתיאל |

הפרשה על פי רבי נחמן

אין מקרה בעולם! הכל - ממנו יתברך, וכולם - שליחים למקום!

להודות בעת צרה – איך אפשר? זה בדיוק קליפת עמלק המן שמחית בפורים, עמלק אומר: כל מה שקורה איתך הוא מקרה - "קרך בדרך" והאמונה אומרת: אין מקרה בעולם! הכל - ממנו יתברך, וכולם - שליחים למקום! | מאמר על פרשת השבוע מתורתו של רבי נחמן זי"ע (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

פרשת ויקרא

רבי נחמן על הפרשה: איזה קרבן השם רוצה שתקריב מעצמך?

מוהרנ"ת מדגיש שהרצון – שווה המון! כי הוא: הכח שמניע ומפעיל את האדם, ומביא – לסיום המעשה. הרצון 'מצית' ומבעיר אש בליבך, וגורם לך: להתלהב ולהתאמץ כדי לממש את הרצון. פרשת השבוע על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (יהדות)

1
| ורד שאלתיאל |

הפרשה על פי רבי נחמן

יש לך ניסיונות? נראה שהקב"ה מסתיר פניו ממך? תקרא!

הקב"ה שולח ניסיונות למי שהוא חפץ לקרב, אתה יושב בשער המלך ומשתוקק לכנוס למלך, אך: המלך לא נותן אישור כניסה!רק אחרי שהקב"ה מאכיל אותך 'מרורים', הוא: פותח לפניך את - שערי הארמון המלוכה! | מעובד על פי רבי נחמן על פרשת פקודי (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

פרשת ויקהל

רבי נחמן על הפרשה | רוצה להיות מסודר בפרנסה? תקרא!

הקב"ה מנהל את העולם עפ"י חוקי הטבע: אתה – עובד, אתה - מרוויח כסף, עוד עבודה, עוד – כסף! לא תעבוד, איך – יהיה כסף בבנק? והאשראי? לא יעבור! השכל הישר יודע, שהעולם מתנהל על פי חוקים ברורים. אבל, יש 'שכל האלוקי' שהוא – גבוה מעל גבוה | רבי נחמן על פרשת השבוע - פרשת ויקהל (חסידים)

2
| ורד שאלתיאל |

רבי נחמן על הפרשה

מהפרשה אנו למדים מהי מנהיגות אמיתית של משה רבינו

משה רבנו מלמד מהי מנהיגות: כפי הציבור, והנהגת האדם את עצמו."אני ד' לא שיניתי" – תמיד אנהיג כך את עם ישראל, עד - ביאת המשיח!

1
| ורד שאלתיאל |

פרשת השבוע

רבי נחמן: יש לך קשיים גדולים? אתה אדם חשוב יותר בשמיים!

תורת החסידות מחדדת, איך נקבע בשמים מי יותר חשוב?אדם שקיבל ניסיונות – יותר קשים מהרגיל, ועומד בהם, הוא: אדם נחשב ליותר חשוב - בשמים!

4
| ורד שאלתיאל |

פרשת בשלח

רבי נחמן על הפרשה | רוצה לברוח מהמרירות? זה הפתרון

מרגיש מרירות – ורוצה לברוח? המרירות מרה - מרה מאוד! ואתה רוצה לברוח ממנה - ואין לך לאן. החכמה היא – לא לחפש איך לברוח! אלא, דווקא: לפחד, ואפילו – לרעוד מפחד, אבל, עם אבא שבשמים | רבי נחמן מברסלב זי"ע על פרשת בשלח (יהדות)

2
| ורד שאלתיאל |

רבי נחמן על הפרשה

למה לא כתוב "לך אל פרעה?" כי ה' אף פעם לא שולח יהודי!

לא תמיד האדם מרגיש, אבל – זה 'סוד' שטבוע בבריאה, והכלל הוא: הקב"ה תמיד נמצא – איתך, עימך ואצלך! | מאמר מיוחד על הפרשה מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים, אנ"ש)

8
| ורד שאלתיאל |

פרשת השבוע

רבי נחמן על הפרשה: למה הקב"ה לא מתגלה ואומר - אני ה'?

יש דברים נסתרים – לא נבין לא נדע! כי 'לית ידיעא בך כלל'! למה הקב"ה לא מתגלה, ואומר – אני ה'? אם תבין את דרכי ה': לא היה לך ניסיון, כי - הבחירה היתה מתבטלת! | על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

פרשת השבוע

רק הצעקה הזאת – תגאל אותך מכל צרותיך! | על פי רבי נחמן

מי שמבין שהגיע למצב שדומה לאחד שנפל לתהום, הוא – חייב לצעוק לקב"ה שירחם עליו, כי: הצעקה תוליד בו 'דעת' ומוחין חדשים, שהם: "עיקר הגאולה בכלל ובפרט – בכל אדם ובכל זמן" | מאמר לפרשת השבוע על פי רבי נחמן (חסידים)

2
| ורד שאלתיאל |

פרשת ויחי

הפרשה על פי רבי נחמן: מה באמת יקרה בימות המשיח?

יעקב אבינו מתנבא ששמשון הגיבור היה בבחינת משיח, ושינקרו את עיניו, אבל, שמשון התפלל לקב"ה, ואמר: "זכרני נא וחזקני נא, אך הפעם", הוא לפת את שני עמודי התווך, שעל הגג... וניצח! | מאמר על פרשת שבוע על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

פרשת ויגש

רבי נחמן על הפרשה: מיוסף אנו למדים על הגאולה הקרובה

יש לך ניסיון קשה, ואתה כמעט 'נקרע' ממנו, ומתחיל להתייאש? תדע כי "פתאום יבוא אדון להיכלו" – כל גאולה פרטית וכללית, מגיעה – פתאום! כי אם אין 'חושך' לא מגיע ה'אור'! | פרשת השבוע על פי רבי נחמן (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

מפרשת השבוע

רבי נחמן: האם ניסיון יוסף הצדיק, שווה - לקושי השעבוד?

לכל דור, הקב"ה שולח איזה ניסיון קשה, והיום - לא קשה לנחש... והשכר על העמידה בניסיון? בהתאם! יוסף הצדיק מוכיח: יש הבטחה אלוקית, עם - תוצאות מידיות! | פרשת השבוע על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

פרשת השבוע

רבי נחמן מברסלב מסביר: מדוע צדיקים לא יושבים בשלווה?

יעקב ויוסף עברו ניסיונות קשים – מדוע? כך גזר הקב"ה! מי שמקרב רחוקים, חייב: שיהיו לו ייסורין, ותהיה עליו מחלוקת, ולא - ישב בשלווה | מתורת רבי נחמן מברסלב זי"ע על פרשת השבוע פרשת וישב (חסידים)

ורד שאלתיאל |

מפרשת השבוע

רבי נחמן: ה' אוהב אותך, ורוצה להיטיב עימך, גם אם חטאת

ליצר הרע יש הרבה דרכים להחליש אותך, הוא יספר לך שאם יום אחד דילגת על משהו שקיבלת על עצמך, או אם עשית אותו לא בשלמות, שום דבר - לא שווה! | מתורת רבי נחמן מברסלב על פרשת השבוע (חסידים)

2
| ורד שאלתיאל |

פרשת תולדות

רבי נחמן על הפרשה מסביר: מדוע לגנוב ברכות גשמיות?

יצחק אבינו רצה שיעקב יעסוק רק:בחיים רוחניים – לימוד תורה וקיום מצוות, ועשיו ידאג לצרכיו הגשמיים, אבל: עשיו לא הסכים להיות שותף בחלק הרוחני של יעקב! | פרשת השבוע על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר