רבי מנשה קליין תוקף המשיחיסטים

"הכת המשתגעים האלו, הם אשר מסלפים דברי תורה וחכמינו ז"ל", כך כותב רבי מנשה קליין שליט"א על המשיחיסטים ומחולל סערה

רבי מנשה קליין שליט"א (המכונה גם רבי "מנשה הקטן") פרסם באחרונה את החלק השבעה-עשר בסדרת ספרי הפסיקה הידועים שלו, שו"ת "משנה הלכות". את אחד הסימנים (רנ"ה, עמ´ תס"ח), הוא מקדיש לנושא זהות המשיח והכרזת המשיחיסטים "יחי אדוננו". על פני חמישה עמודים הוא פורש לראשונה את משנתו בנושא, כשהוא מותח ביקורת חריפה חסרת-תקדים.

הרב קליין, גאב"ד אונגוואר וראש ישיבת בית-שערים בברוקלין, נחשב ידיד-אמת של חב"ד - דבר שמציב באור מביך את המשיחיסטים שלא יכולים להאשימו בשנאת חב"ד.

וכך נפתח הקטע הראשון: "בגמ´ סנהדרין צ"ט אמרו איזה אפיקורס רב ור´ חנינא דאמרי תרוייהו זה המבזה ת"ח ר´ יוחנן ור´ יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חבירו בפני ת"ח וכו´, מבזה ת"ח עצמו אפיקורס כגון מאי כגון מנשה בן חזקיה פרש"י שהי´ דורש באגדות של דופי, וכתבתי הקדמה זו מפני שראיתי שהוציאו גליון בו מגלים פנים בתורה שלא כהלכה וכותבים שזו דעת תורה, ושרבים טועים בענין משיח מן החיים או מן המתים ובודים דברים מלבם.

"והאמת כי הכת המשתגעים האלו, הם אשר מסלפים דברי תורה וחכמינו ז"ל, לומר שמשיח צדקינו מת אך באמת הוא חי, ואם הוא מפני שהם ע"ה או שהם מזיד לא ידעתי, אבל רציתי רק להעיר בדברים פשוטים מאד על כמה דברים שהם ממש נגד תורתינו הקדושה וכן להזהיר לקטני אמונה שלא יפלו ח"ו למחשבת מינות וכפירה בביאת משיח צדקנו בעתו ובזמנו".

לאורך חמשת העמודים, הרב קליין מצטט מאותו קונטרס (שאין לנו מושג מה שמו) ופורך אחת לאחת את המשוואות ואת ההקשות שנעשים מהמקורות (סנהדרין, ספ´ ישועות משיחו לאברבנאל, מדרש רבה, הזוהר הקדוש, שדי-חמד וכו´) - לעניין העובדה שהרבי חי.

"אין מזה שום ראיה לומר על מי שמת ונקבר בקבר ועשו ציון על קברו כדרך כל הארץ שהוא משיח, ושהוא חי ומהלך בינינו בהעלם וכיוצא בו דברים מבהילים ח"ו ר"ל מהאי דעתא", כותב הרב קליין.

"להשתיק ולהפסיק היחי"

בהמשך מאמרו, כותב הרב קליין: "...ובדור הזה ודאי ג"כ איכא מי שהוא ראוי להיות משיח ואם נזכה ונראה באדם אחד כזה שהוא ראוי ונראין בו כל המעלות שמבואר ברמב"ם הרי הוא בחזקת משיח ואם לא נראה בו דברים כאלו אפילו נדע שראוי להיות משיח כיון דלא נתגלה לן בכל הדרו וכחו בחכמה ובמלכות הרי אין זה בחזקת משיח וכ"ש לא משיח ודאי וכבר אמרו על בר כוכבא (כוזיבא) שר"ע הי´ מנושאי כליו ואפ"ה כשראו דבר אחד שהי´ חסר לו חזר ופוק חזי מאי עלתה לו לבר כוזיבא.

"וכל האומר על מי שאינו משיח לפי ההגדרה שיש לנו, מלבד שהוא שקרן ומסית ומדיח הרי הוא מחליש האמונה בישראל וכופר במשיח האמיתי בביאתו ובהצלחתו והצלחת כלל ישראל, ולכן לפענ"ד כל מי שיש בידו תיכף ומיד להשתיק ולהפסיק ההכרזות שמכריזין לאחר או קודם התפילות יחי וכו´ מלך המשיח שהוא בזיון לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל וגם לחלושי מח הוא רח"ל דוגמא של הנוצרים להבדיל. ובדרך רמז אמרו אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו".

את מאמרו מסיים רבי מנשה קליין בקטע הבא: "ובזה הנני לסיים ומבקש אני מטו כי כוונתי לש"ש שלא להחריב את הבנין הגדול אשר בנה כ"ק האדמו"ר זצ"ל יובל שנין ולא לבזותו ברבים עם פתגמים כאלו וכיוצא בהם וי"ר שיהי´ מליץ יושר עלינו ועל כל ישראל ובפרט התלמידים והחסידים עדי יבא ינון ולו יקהת עמים כמים לים מכסים ידידכם עבד נרצע לאדוניו העומד לשרת את בית ישראל בלב ונפש,

מנשה הקטן".

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר