אאא

הדייג היפני החדש יירט רחפנים: בחודשים האחרונים, עם העלייה החדה בפופולריות השימוש ברחפני הצילום ברחבי העולם, החלו הרשויות להתמודד עם השאלה כיצד מתמודדים עם רחפנים זעירים שכל אחד יכול לקנות בשוק, שלעתים קרובות פוגעים בפרטיות תוך עבירה על החוק, ועלולים לשמש טרוריסטים וארגוני פשיעה.

בימים האחרונים פרסמה משטרת טוקיו כי מצאה שיטה מעניינת להתמודדות עם אותם רחפנים מאיימים שמפעיליהם עוברים על החוק. הפתרון שמצאו הוא רחפן גדול שמצויד ברשת גדולה שנועדה ללכוד את הרחפנים הסוררים.

הרחפן של משטרת טוקיו הוא מדגם Spreading Wings S900 הגדול שיכול לשאת גם את הרשת וגם את רחפני הצילום הנפוצים בשוק. על פי משטרת טוקיו, הרחפנים יילכדו רק לאחר אזהרה למפעיליהם. לאחר הלכידה, הרחפן יעבור לרשות משטרת טוקיו.