אאא

בשנים האחרונות שוהה המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל מסיבות שונות בארה"ב. בעבר, היה מחלק המשגיח את זמנו לסירוגין בין חסידיו ומעריציו מעבר לים לאלו מישראל והיה נמצא תקופות בשנה בארץ הקודש ותקופות אחרות בארה"ב. 

כיום, מוסר המשגיח שיחות חיזוק בבית מדרשו הממוקם מתחת ביתו בשדרה ה-17, שם מסתופפים אלפים ומאזינים לדרשותיו חוצבות הלהבות.

העיתונאי חנני בלייך תיעד את המשגיח הגה"צ רבי דן סגל עורך לחיים טיש מיוחד ונדיר לאחר תפילת ראש חודש אייר בבית מדרשו במהלכו שר יחד עם תלמידיו את ניגונו הידוע "אין עוד מלבדו" מתוך דבקות מופלאה.