אאא

חברת מועצת העיר ירושלים, פלר חסן נחום, פנתה לראש העיר ניר ברקת במכתב עליו חתומים נציגי כל הסיעות בעיריית ירושלים בנושא עיטור יקיר/ת ירושלים.

במכתב קוראים הנציגים לכך שהוועדה המקצועית תהיה מגוונת בחבריה וכי השיקולים העומדים בפניה יכללו וייצגו נאמנה את המגוון של ירושלים, בוני העיר והאישים הרבים והרבות שתרמו ותורמים לה.

במכתב דורשים הנציגים בעירייה את הגדלת מספרם של נשים, בני עדות המזרח וחרדיים ברשימת החברים והחברות המקבלים את העיטור בכל שנה.

"כדי לייצר מציאות שוויונית יותר לעיתים אנו נדרשים לאפליה מתקנת, יישומה, בהכרח אומר, שלא צריך להיות קשר בין מספר המועמדים והמועמדות שהוגשו ליקיר/ת העיר לבין אלו הנבחרים בזכות ולא בחסד", נאמר בדברי ההקדמה של חסן נחום לברקת

במכתב צוין כי בעשור האחרון מספר הנשים שקיבלו את העיטור עמד על 3-4 נשים מתוך 14 שנבחרו כל שנה.

"אנו נבחרי הציבור קוראים לך ראש העיר, ולוועדות הנכבדות שמונו לבחור את הרכב רשימת האישים הנבחרים בכל שנה, להגדיל את מספרן של הנשים, החרדים ונציגי עדות המזרח הנבחרים ברשימה השנה ובכל שנה, כך שייצג נאמנה את מקומם בין הדמויות שהשפיעו ומשפיעות על ירושלים", כתבו הנציגים.