אאא

באוניברסיטת בן-גוריון נערך מחקר, בסופו פותחה בהצלחה שיטת אימות שניתן להבחין על ידה בין בעליו של מכשיר סלולרי לבין מי שאינו הבעלים, גנב לדוגמה - על פי צורת הנגיעה במסך בזמן אמת.

המודל של החוקרים, שנבחן בעזרת מידע שנאסף מ-20 משתמשים במשך שבועיים, התבסס על מחוות המשתמשים במסך במהלך שימושם במכשיר, מחוות כמו שטח האצבע המבצעת את המחווה ומיקום הנגיעה במסך.

גם האפליקציה בה נעשתה הנגיעה נלקחה בחשבון, מאחר ובכל אפליקציה אופן הנגיעה שונה, כמו הקלדה באפליקציית וואטספ לעומת גלילה בדפדפן. כמו כן, היות וגם משתמש רגיל נוגע מדי פעם במסך שלא במתכוין, המחוות מסווגות במודל לפי קבוצות, אל מול סיווג כל מחווה בנפרד.

זאת ועוד, המודל מחשב גם את ההיסטוריה של כל מחווה, את מה שנעשה בחצי הדקה האחרונה במכשיר טרום הנגיעה הנוכחית, באלו אזורים במסך המשתמש נגע, על איזה כפתורים במכשיר הוא לחץ ומה הייתה צריכת החשמל במכשיר באותו הזמן.

התברר, כי ניתן לזהות משתמשים חריגים בתוך פחות מ-14 שניות, או תוך ביצוע פחות מ-35 נגיעות במסך. גנב המעוניין לשלוף מידע מהמכשיר יבצע כנראה מספר מחוות גדול יותר כדי להגיע למידע הדרוש לעומת משתמש רגיל, היות והוא מכיר את המכשיר פחות טוב מהמשתמש הרגיל - וכך הוא יזוהה.