עצמאות נשית זה להביא לידי ביטוי את עצמי, את הכשרונות שלי, ההצלחות שלי, המחשבות שלי והרגשות שלי.

להביא המכלול לכדי הגשמה העצמית, באמצעות שיויוניות בהשתלבות בחברה ובאמירות שנאמרות ללא חשש.

עצמאות נשית היא שימת לב לרצונות וצרכים, שימת דגש לאשה שחווה אי סיפוק בהשתלבות בעבודה, בבית ובסביבתה.

הנתינה הזאת תביא לצמיחה ולמיצוי יכולותיה של האישה.

כך גם תוכל האשה החרדית לפתח קריירה ללא פחד ובו זמנית להיות האשה המאושרת בבחירותיה.

נשים לא היו שותפות לחטא המרגלים, וגם שם באה לידי ביטוי העצמאות שלהן.

מקומה של האישה בגאולה הוא בולט ומשמעותי. זוהי עצמאות אמיתית.

מקומה של האישה ביהדות הוא ערך עליון, ולכן עמצאותה היא בבחינת קיומה.

]]>