אאא

סערה בקהילה החרדית ברכסים: משפחה חרדית פנתה לשר החינוך בפתלי בנט בדרישה למגר את האפליה נגדם לאחר שבכירים במוסדות הקהילה הודיעו כי לא יקבלו את בניהם לגנים ותלמודי תורה בשל השתייכותם ל'פלג הירושלמי'.

במכתב שקיבלו ההורים מגני הילדים של קהילת "חיי תורה" ברכסים, נכתב כי בנם לא יתקבל ללימודים, "בשל העדר התאמה בין רוח הבית ורוח המוסדות".

ההנהלה מפטרת את אי ההתאמה וכותבת כי היא "מתבטאת בהשתייכות לזרם קיצוני הפועל בניגוד לחוק, ובכך נלחם ופועל בניגוד להוראות גדולי דורנו שליט"א, זאת בין היתר על ידי יציאה להפגנות לא חוקיות ופרובוקציות נוספות הקוראות תיגר על הוראת גדולי הדור שליט"א, ועומדות בניגוד לחוק".

בסיום הכמתב נאמר: "זכותכם לערער על החלטה זו בכתב תוך 14 יום מקבלת המכתב בפני הנהלת התשב"ר".

אלא שההורים לא נשארו אדישים למכתב ופנו דרך עו"ד חיים שטיינברגר לשר החינוך נפתלי בנט שייכנס לעובי הקורה ויפעל נגד האפליה נגדם.

במכתבו לשר בנט, כתב עו"ד שטיינברגר כי "לא יעלה על הדעת שמוסד חינוכי במדינת ישראל, יודיע להורה כי בנו סורב להתקבל למוסד, זאת כי מי מבני המשפחה חשוד "בהשתייכות" לזרם אחר. ודוק; אין המדובר ב"זרם" חיצוני, כזה שהתערותו במוסד תפגע בשימור ערכי הקהילה. לא כך הם פני הדברים. המדובר בחלק מקהילה חרדית אחת שהחליט להוקיע חלק אחר - בשר מבשרם - בדרך האומללה הזו, בשל מחלוקות פנימיות בקהילה".

עוד כתב כי "ההורים אינם "משתייכים" לזרם קיצוני, לא פועלים בניגוד לחוק ובוודאי שאינם קוראים תיגר על הוראות גדולי ישראל. המדובר בהורים למשפחות יראות שמיים אשר חינכו את ילדיהם, שנים רבות, באותו מוסד חינוכי שמצא אותם לא מתאימים לפתע פתאום. חבל לאותם הורים שמחלוקת פוליטית, כלל ארצית, ממנה התרחקו כל העת חלחלה אל תוך העיר רכסים ומאיימת על שלוותה".

את מכתבו הוא מסיים כי "בפניה זו ישנה ציפייה ברורה כי תפעיל את מלוא כובד משקלך ובמידת הצורך אף תורה על יישום הסנקציות המנויות במסמך ההנחיות, הכל על מנת להעמיד במקומו את המוסד החינוכי ולשדר מסר ברור כי אין מקום לאפליה במוסדות החינוך".